GLOBE program u nastavi geografije

Country: Croatia (Hrvatska) – City: Omiš – Address: Trg kralja Tomislava 1, Omiš, Croatia

Description:

GLOBE program (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) – Cjelovito u?enje i opažanje za dobrobit okoliša, znanstveno je obrazovni program namijenjen u?enicima osnovnih i srednjih škola. Ovim programom, u?enici u neposrednom okruženju obavljaju kontinuirana mjerenja u podru?ju atmosfere, vode, tla i biljnog pokrova. Prikupljeni se podaci koje u?enici prikupe unose se u jedinstvenu svjetsku bazu podataka GLOBE programa. Mjere?i i opažaju?i zna?ajke okoliša u istraživa?kom podru?ju škole, u?enici upoznaju i na neposredan na?in doživljavaju svoje okruženje, upoznaju znanstvene metode mjerenja, prikazivanja i tuma?enja podataka, povezuju školska znanja s prakti?nim i terenskim radom, razvijaju osjetljivost i pozitivan odnos prema okolišu. Rezultati u?eni?kih mjerenja i pra?enja niza parametara iz okoliša više od 20 000 uklju?enih škola iz više od stotinu zemalja cijelog svijeta, slijevaju se u jedinstvenu GLOBE bazu podataka. Pristup podacima dostupan je sudionicima programa GLOBE, ali i drugim zainteresiranim sudionicima na mrežnoj stranici GLOBE. Cilj radionice je pokazati sudionicima kako koristiti GLOBE bazu podataka u redovnoj nastavi geografije. U posljednjih nekoliko godina GLOBE je razvio nekoliko mobilnih aplikacija, najpoznatija GLOBE Observer, koja omogu?ava u?enicima unos podataka na licu mjesta. Aplikacije pružaju mogu?nost fotografiranja podru?ja uzorkovanja i slanje svih prikupljenih podataka u istom trenutku. Razvojem aplikacija, GLOBE program omogu?io je uklju?ivanje gra?ana u prikupljanje podataka, a ovom radionicom, osim što bi se sudionici upoznali s aplikacijom, postali bi ?lanovi GLOBE “Citizen Science“.

Main objectives:

Objasniti složene utjecaje na obilježja klime koriste?i GLOBE Data Visualization i GLOBE Observer – uraditi, o?itavati i uspore?ivati klimatske dijagrame koriste?i GLOBE Data Visualization

Event language: Hrvatski

The event will be: “Live” in presence

Link (for online events): it will be displayed here as soon as possible

Reference person: Ivica Štrbac – Role or function: Teacher – Reference organization: OŠ Josip Pupa?i?

Those who organize are: Students

Estimated starting time (local time): 7:00:00 PM

Expected duration: around 1 hour

Event program: it will be displayed here as soon as possible

 

GeoNight code: 230014