Geografska pauza za kavu i čaj /Geographic Coffee Break & Tea Party

Country: Croatia (Hrvatska) – City: Solin – Address: Croatia, Solin, Dudini 17

Description:

Učenici će učiti o porijeklu kave i čaja na zabavan način. Prvo će istražiti koliko se godišnje u svijetu proizvede kave i čaja te koji su najveći proizvođači ovih popularnih napitaka. Zatim će na geografskoj karti označiti najveće proizvođače i objasniti zašto je najveća proizvodnja moguća upravo u tim državama. Prezentirat će pozitivne i negativne posljedice proizvodnje kave i čaja te potaknuti raspravu među vršnjacima. Održat će PowerPoint prezentaciju na temu kave i čaja svojim vršnjacima u razredu i školskoj zajednici.
Budući da je engleski globalni jezik, a geografija (kao prirodna i društvena znanost) daleko nadilazi proučavanje mjesta, postoji snažna korelacija između ova dva nastavna predmeta. Stoga će učenici raditi te prezentirati ovaj projekt na engleskom jeziku, također. Istraživat će kulturološko i geografsko porijeklo čaja, uz njegovu socijalnu vrijednost i utjecaj na društvo. Primjerice, učenici će učiti o engleskom čaju i kulturi ispijanja čaja kao određene društvene konvencije u britanskom društvu. Raspravit će i usporediti navike ispijanja čaja u Engleskoj i Hrvatskoj.
Naposljetku, učenici će skuhati kavu i (engleski) čaj te ih propisno poslužiti sudionicima događaja. Na taj način će doslovno moći uživati u plodovima svog rada.

The students will learn about the origin of coffee and tea in a fun way. First, they will explore the amount of coffee and tea produced in the world annualy as well as the largest producing countries of these popular beverages. Then, they will mark them on the map and elaborate on their reasons for marking those countries in particular. The students will present advantages and disadvantages of coffee and tea production in these countries and discuss them with their peers. They will give a (PowerPoint) presentation on the topic to their peers in class and school community.
Since English is a global language, and Geography (as both a natural science and a social science) far exceeds the study of a place, there is a strong correlation between the two school subjects. Therefore, the students will do and present this project in English, as well. They will explore both cultural and geographic origins of tea, along with its social value and impact. To illustrate this, the students will learn about English tea and tea drinking culture as a certain social convention in British society. Also, they will discuss and compare tea drinking habits in England and Croatia.
Finally, the students will make some coffee and (English) tea and serve them properly to the participants of the event. That way, they will be able to enjoy the fruits of their labour – literally.

Main objectives:

– poticati vještina komunikacije i javnog nastupa
– razvijati suradničke odnose s učenicima unutar škole
– razvijati digitalne vještine kod učenika i ponašanje u digitalnom okružju
– potaknuti razvoj vještine komunikacije na stranom jeziku u okviru javnog nastupa

– motivate students’ public performance
– motivate and facilitate collaborative learning in order to develop positive peer relationships
– develolop students’ digital skills
– encourage appropriate online behaviour
– improve students’ public speaking skills in both Croatian and English (as a foreign language)

Event language: Croatian, English

The event will be: “Live” in presence

Link (for online events): it will be displayed here as soon as possible

Reference person: Nina Žurić i Ivana Polić

Role or function: Profesorice geografije i engleskog jezika u OŠ Vjekoslava Paraća,/Geography teacher, English teacher Solin

Reference organization: OŠ Vjekoslava Paraća/Vjekoslav Parać Elementary School

Those who organize are: Students, Teachers

Estimated starting time (local time): 12:30 PM

Expected duration: around 1 hour

Event program: it will be displayed here as soon as possible

 

GeoNight code: 230018