“Pitka voda”: Čuvaj me kao kapljicu na dlanu

Country: Croatia (Hrvatska) – City: Split – Address: Matoševa 60

Description:

Ove godine GeoNight, događaj na državnoj razini, otvoren za javnost u prostorijama naše škole, posvećujemo pitkoj vodi. Važžnost pitke vode, korelacija općeobrazovnog predmeta Geografija i predmeta ekonomske struke. Organizatorice: Lucija Čapalija, Ivana Prezzi, Vanja Perković i ravnateljica Mirela Maričić

Život bez vode nije moguć. Klimatske promjene u posljednje vrijeme ukazuju na važnost racionalnog korištenja vode kako ne bi došlo do nestašice. Učinkoviti ekološki instrumenti mogu pomoći da gubici vode budu što manji počevši od racionalnog upotrebljavanja i smanjenja potrošnje vode.

Republika Hrvatska obiluje pitkom vodom što nas čini jednom od najbogatijih zemalja svijeta, ali to ne znači da se vodom možemo neracionalno koristiti.  Stoga je važno da naše učenike upoznamo sa metodama učinkovitog upravljanja  zalihama vode što ne utječe samo na održivost okoliša nego na sve aspekte ekonomije od teške industrije do kućanstva.

Svjetski je problem neracionalnog  trošenja i rasipanja vode. Da bi podigli svijest učenika o nepotrebnoj potrošnji vode treba im ukazati na obnovljive izvore energije kao i na štednju vode u kućanstvu poput regulatora mlaza na slavinama, vodno štedljivim instrumentima i sl. Time bismo smanjili gubitke vode, ali i mjesečne troškove za plaćanje vode. Učenicima treba približiti i smisao plaćanja vodnih naknada koje se plaćaju društvima za upravljanje vodama, a služe za preventivno održavanje vodoopskrbnog sustava kako bi gubici bili što manji jer direktno utječu na cijenu vode. Jasan režim utvrđivanja cijene vode kao i upravljanje zalihama vode podižu svijest o zaštiti okoliša.

Potrebe 21. stoljeća traže od nas da održivi razvoj osim kao teorijsku podlogu ostvarimo i kao praktičan alat usmjeren na konkretne probleme. Ovakav pristup doveo je do određivanja triju domena: Povezanost, Djelovanje i Dobrobit, koje djeluju kao integrirana cjelina. Povezanost odgovara na pitanje što?, Djelovanje na pitanje kako?, a Dobrobit na pitanje zašto? Kroz navedene domene međupredmetne teme održivog razvoj, učenik ostvaruje sljedeće ishode:

  • kritički promišlja o povezanosti vlastitoga načina života s utjecajem na okoliš i ljude
  • analizira načela održive proizvodnje i potrošnje
  • analizira odnose moći na različitim razinama upravljanja i objašnjava njihov utjecaj na održivi razvo
  • kritički promišlja o utjecaju našega djelovanja na Zemlju i čovječanstvo
  • objašnjava povezanost potrošnje resursa i pravedne raspodjele za osiguranje opće dobrobiti.

Main objectives:

ostvariti ishode međupredmetnih tema: osobnog i socijalnog razvoja, građanskog odgoja, ikt-a, zdravlja i drugih u korelaciji predmeta struke i geografije

Event language: Hrvatski

The event will be: “Live” in presence

Link (for online events): http://ss-kom-trg-st.skole.hr/

Reference person: Ivana Prezzi – Role or function: Teacher – Reference organization: Komercijalno-trgovačka škola Split

Those who organize are: Teachers

Estimated starting time (local time): 12:00:00 AM

Expected duration: around 2 hours

Event program: 12:00-14:00 Radionica za učenike StoryMaps, otvorena za javnost

 

GeoNight code: 230022