Pokusi u geografiji

Country: Croatia (Hrvatska) – City: Zadar – Address: Hrvatska, Zadar, Bribirski prilaz 2

Experiments in geography

Description:
During workshop pupils make different experiments, wich help them to understandfferent geographical processes (volcanic eruption, Earth structure, formation of fog, observe fossils).

U?enici ?e na radionici izvoditi razli?ite pokuse, kako bi imali priliku vidjeti što se doga?a kod odre?enih geografskih procesa i na taj na?in ih bolje razumjeti (vulkanske erupcije, gra?a Zemlje, nastanak magle, promatranje fosila).

Main objectives:

– promicati geografiju i poticati zanimanje za geografiju
– poticanje iskustvenog u?enja
– naglasiti važnosti geografije za razumijevanje promjena u prostoru

Event language: hrvatski

The event will be: “Uživo” uz prisustvo sudionika (ukoliko to dopuste epidemiološke mjere, u suprotnom ne?e se održati)

Link (for online events): it will be displayed here as soon as possible

Reference person: Ivana Maruna i Dinko Marin – Role or function: u?itelji – Reference organization: Sveu?ilište u Zadru

Those who organize are: predstavnici akademske zajednice

Estimated starting time (local time): 1:00:00 PM

Expected duration: oko 1 sat

Event program: it will be displayed here as soon as possible

 

GeoNight code: 230034