Obnovljivi izvori energije Zadarske županije

Country: Croatia (Hrvatska) – City: Zadar – Address: Hrvatska, Zadar, Ulica. dr. Franje Tu?mana 24/G

Renewable energy sources of Zadar County

Description:
Students will be given the task of creating an ArcGis StoryMap with the topic: Renewable energy sources of Zadar County. StoryMap must contain: explanation of renewable energy sources, and and which energy sources are considered renewable. Geographical map of Zadar County and a description of the natural and geographical characteristics of Zadar County. Marked locations of renewable sources on the geographic map of Zadar County and an explanation of their purpose and utilization. Additional materials: photos, videos, articles, tables and charts. The students will present the best stories at the GeoNight other students of their school.

U?enici ?e dobiti zadatak izraditi ArcGis StoryMap s temom: Obnovljivi izvori energije Zadarske županije. StoryMap mora sadržavati: objašnjenje obnovljivih izvore energije, te navesti koji su obnovljivi izvori energije. Geografsku kartu Zadarske županije te opis prirodno-geografskih karakteristika Zadarske županije. Ozna?ene lokacije obnovljivih izvora na geografskoj karti Zadarske županije te objašnjenje njihove namjene i iskorištavanja. Dodatne materijale: fotografije, video snimke, ?lanke, tablice i grafikone. Najbolje pri?e u?enici ?e predstaviti na No?i geografije ostalim u?enicima svoje škole.

Main objectives:

Osvijestiti važnost geografije u obrazovanju i u svakodnevnom životu u?enika. Poticati kod u?enika kreativnost i upotrebu digitalnih alata.

Event language: hrvatski

The event will be: “Uživo” uz prisustvo sudionika (ukoliko to dopuste epidemiološke mjere, u suprotnom održat ?e se online)

Link (for online events): it will be displayed here as soon as possible

Reference person: Marijana Škunca-Vrki? – Role or function: nastavnik – Reference organization: Medicinska škola Ante Kuzmani?a Zadar

Those who organize are: predstavnici akademske zajednice

Estimated starting time (local time):

Expected duration: oko 2 sata

Event program: it will be displayed here as soon as possible

 

GeoNight code: 230035