Analiza nitrata u bunarskoj vodi u Vukovarsko-srijemskoj županiji (Analysis of nitrates in well water in the Vukovar-Srijem County)

Country: Croatia (Hrvatska) – City: Županja – Address: Veliki kraj 42, 32270 Županja

Description:

U školi ?e se provesti analiza nitrata u bunarskoj vodi.
Nitrati su soli duši?ne kiseline, a služe kao mineralna gnojiva, kemikalije i eksploziv. Za analizu koli?ine nitrata u bunarskoj vodi bit ?e korišten multiparametarski fotometar. Dopuštena koncentracija nitrata u Hrvatskoj u pitkoj vodi je 50 mg/L
U?enici ?e donijeti uzorke bunarske vode iz svojih naselja. Ovom analizom u?enici ?e saznati je li voda iz njihovih bunara sigurna za pi?e i drugu namjenu. Uz nastavnike kemije i geografije u analizi ?e sudjelovati djelatnici Hrvatskih voda.

The school will conduct an analysis of nitrates in the well water.
Nitrates are salts of nitric acid, and they are used as mineral fertilizers, chemicals and explosives. A multiparameter photometer will be used to analyze the amount of nitrates in the well water. Allowed concentration of nitrates in Croatia in drinking water it is 50 mg/L
Students will bring samples of well water from their settlements. Through this analysis, students will find out if the water from their wells is safe for drinking and other uses. with chemistry and geography teachers, Hrvatske vode employees will participate in the analysis.

Main objectives:

Event language: hrvatski

The event will be: “Live” in presence

Link (for online events): it will be displayed here as soon as possible

Reference person: Davor Relja – Role or function: nastavnik geografije – Reference organization: high school

Those who organize are: Students

Estimated starting time (local time): 5:00:00 PM

Expected duration: around 1 hour

Event program: it will be displayed here as soon as possible

 

GeoNight code: 230041