Santiago de Compostela: Un paseo xeográfico polo Barrio de San Pedro / Un paseo geográfico por el Barrio de San Pedro

País: España, Spain – Cidade: Santiago de Compostela – Enderezo: PORTA DO CAMIÑO – SANTIAGO DE COMPOSTELA (21:00)

Descrición: O Barrio de San Pedro é un dos máis interesantes da cidade de Santiago de Compostela á hora de observar novos procesos sociais, culturais e urbanísticos. O paseo considérase como un descubrimento das principais características do barrio. Nel analizarase a súa evolución recente e falarase da existencia de procesos como a xentrificación, a turistificación ou a foodification. A visita realizarase cunha serie de veciños do barrio que ofrecerán os seus puntos de vista sobre todos os temas que se traten.

Obxectivos principais: Coñecer a dinámica urbana, social e cultural do Barrio de San Pedro, en Santiago de Compostela

Idioma do evento: galego, castelán

O evento será: “En directo” en presenza

Persoa de referencia: MIGUEL PAZOS OTÓN – Función ou función: PROFESORADO DO DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA – Entidade de referencia: UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Os que organizan son: Académicos

Hora estimada de inicio (hora local): 21:00

Duración prevista: 1 hora 30 minutos

Programa do evento: A visita ao barrio de San Pedro comezará ás 21:00 horas. na Porta do Camiño, xusto no inicio da rúa de San Pedro.

 

Country: España, Spain – City: Santiago de Compostela – Address: PORTA DO CAMIÑO – SANTIAGO DE COMPOSTELA

Description:

The Barrio de San Pedro is one of the most interesting in the city of Santiago de Compostela when it comes to observing new social, cultural and urban processes. The walk is considered as a discovery of the main characteristics of the neighborhood. In it, its recent evolution will be analyzed and the existence of processes such as gentrification, touristification or foodification will be discussed. The visit will be carried out with a series of residents of the neighborhood who will offer their points of view on all the issues that are discussed

Main objectives:

Understand the urban, social and cultural dynamics of the Barrio de San Pedro, in Santiago de Compostela

Event language: SPANISH

The event will be: “Live” in presence

Link (for online events): it will be displayed here as soon as possible

Reference person: MIGUEL PAZOS OTÓN – Role or function: LECTURER IN DEPARTMENT OF GEOGRAPHY OF UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA – Reference organization: UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Those who organize are: Academics

Estimated starting time (local time): 9:00:00 PM

Expected duration: 1 hour 30 minutes

Event program: The visit to the San Pedro neighborhood will begin at 9:00 p.m. at Porta do Camiño, right at the beginning of Rúa de San Pedro.

 

GeoNight code: 230046