GEOGRAFIJOS NAKTIS Degu?i? kraštovaizdžio draustinyje

Country: Lietuva (Lithuania) – City: Degu?iai camp site – Address: Zarasai distr, Degu?iai camp site

Description:

Kvie?iame praleisti nakt? Degu?i? kraštovaizdžio draustinyj. Renginys vyks balandžio 14 d. Rengin? prad?sime viktorina apie Geografij?, v?liau lesim?s ? naktin? žyg?, kuris vyks Degu?i? pažintiniame take Kraštovaizdžio draustinyje. Žygio metu pažindinamasi su take esan?iais objektais ir pel?domis . Jei oro salygos bus palankios, kviesime renginio dalyvius praleisti nakt? miegmaišiuose prie laužo Degu?i? stovyklaviet?je.

Main objectives:

Suorganizuota geografijos viktorina ir naktinis žygis su paukš?i? steb?jimu.

Event language: Lithuanian

The event will be: “Live” in presence

Link (for online events): it will be displayed here as soon as possible

Reference person: Vytautas EID?JUS – Role or function: Contact person – Reference organization: Gražut? regional park

Those who organize are: Park staff

Estimated starting time (local time): 7:00:00 PM

Expected duration: until late at night

Event program: it will be displayed here as soon as possible

 

GeoNight code: 230153