Gyertyafényes geográfia Nagykátán: egy ötszáz éves térkép olvasása / Geography at candlelight in Nagykáta: reading a five hundred years old world map

Country: Magyarország (Hungary) – City: Nagykáta – Address: Nagykáta, Dózsa György u. 15/A

Description:

Mi volt a földrajz 1523-ban? Tudod, hogyan olvasták és rajzolták a térképeket fél évezreddel ezel?tt? Az önkéntes felfedez?k meghallgatják a Waldseemüller kozmográfus új világtérképér?l szóló el?adást, és megvitatják a kontinensek méretét és viszonyait. Az új ismeretek felhasználásával felvázolják térképüket, és új útvonalat javasolnak. Készüljetek félhomályra – és hozzatok gyertyát!
What was geography in 1523? Do you know how maps were read and drawn half a millennium ago? Voluntary explorers listen to the talk about the new world map of the cosmographer Waldseemüller and discuss the size and relations of the continents. Using new knowledge they can sketch their map and propose a new route. Prepare for dim light – and bring a candle!

Main objectives:

A világkép változásának a földrajzi térképek szerepének megértése, és felfedezések folyamatának személyes átélése.
Understanding the role of geographical maps in the change of the world view and personally experiencing the process of discoveries.

Event language: magyar /Hungarian

The event will be: “Live” in presence

Link (for online events): it will be displayed here as soon as possible

Reference person: Dr. Zsolt Török, Ágnes Bori – Role or function: Térképész, egyetemi docens, Cartographer, Assoc. Prof.; intézményvezet?, Director – Reference organization: Térképészeti Intézet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Institute of Cartography, Eötvös Loránd University; M?vel?dési Központ és Könyvtár, Community Centre and Library

Those who organize are: Academics, Geography enthusiasts

Estimated starting time (local time): 8:00:00 PM

Expected duration: around 1 hour

Event program: it will be displayed here as soon as possible

 

GeoNight code: 230206