Párizs megér egy misét (hibrid vetítettképes előadás)

Country: Magyarország (Hungary) – City: Nyíregyháza – Address: Sóstói út 31/b. Nyíregyháza 4400 Hungary

Description:

Dr. Tömöri Mihály, a Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézetének főiskolai docense 2022 júliusában részt vett a Nemzetközi Földrajzi Unió Párizsban megrendezett Centenáriumi Kongresszusán. Az érdeklődők erről az utazásról láthatnak egy képes beszámolót.

Main objectives:

Event language: Magyar / Hungarian

The event will be: Online and offline

Link (for online events): Online csatlakozás

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmFiZDAyZDgtYzVjMi00MzNjLWJlOWEtODQ1MWQyMGNhYTUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22737ba229-4407-42c9-be11-9d95432ea27e%22%2c%22Oid%22%3a%2226683640-de88-4903-9687-1fd98efe7dcd%22%7d 

Reference person: Dr. TÖMÖRI, Mihály – Role or function: főiskolai docens – Reference organization: Nyíregyházi Egyetem, Turizmus és Földrajztudományi Intézet

Those who organize are: Academics

Estimated starting time (local time): 5:00:00 PM

Expected duration: around 1 hour

Event program: it will be displayed here as soon as possible

 

GeoNight code: 230208