Po co zakłada się ogrody zoologiczne? Przykład Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. A. i J. Żabińskich w Warszawie. / Why are zoological gardens set up? An example of Warsaw Zoological Garden.

Kraj:  Polska (Polska) –  Miasto:  Warszawa – Adres:  Polska, Warszawa, Krakowskie Przedmieście 30 00-927

Opis:

Podczas wydarzenia pragniemy zaprezentować spotkanie z dyrektorem Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego w formie nagrania online, podczas którego będziemy dyskutować na temat współczesnej roli ogrodów zoologicznych, należących do europejskich (EAZA) i światowych (WAZA) organizacji, zrzeszających ogrody zoologiczne i akwaria.
Omówione zostaną również działania ex situ podejmowane przez Warszawski Ogród Zoologiczny w ramach ochrony zagrożonych gatunków. Szerzej skupimy się także na edukacyjnej funkcji ZOO i potencjalnych polach badawczych dla geografów.
Po wystąpieniu wprowadzającym do tematyki oraz projekcji nagrania, będzie przestrzeń do dyskusji oraz wymiany opinii wszystkich zebranych uczestników spotkania.

Główne cele:

Główne cele naszego wydarzenia to:
* podnoszenie świadomości na temat głównej roli ogrodów zoologicznych na świecie;
* rozbudzanie ciekawości uczestników na temat działań podejmowanych przez ogrody zoologiczne na rzecz ochrony zagrożonych gatunków;
* zachęcanie społeczeństwa do aktywnego udziału w funkcjonowaniu lokalnych ogrodów zoologicznych oraz podejmowania indywidualnych działań przyczyniających się do ochrony fauny zagrożonej wyginięciem.

Język wydarzenia: polski

Wydarzenie odbędzie się: Online

Link (do wydarzeń online) : https://meet.google.com/nvj-mttv-goq.

Osoba referencyjna: Maciej Kałaska / Weronika Michalska – Rola lub funkcja: Prezes stowarzyszenia / osoba kontaktowa organu publicznego lub stowarzyszenia – Organizacja referencyjna: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Warszawie

Organizatorami są: pracownicy naukowi, studenci – Maciej Kałaska, Weronika Michalska, Marcel Świerkocki

Przewidywany czas rozpoczęcia (czas lokalny): 19:30:00

Przewidywany czas trwania:  około 1,5 godziny

Program wydarzeń:

19:30-19:35 – Przywitanie zebranych gości

19:35-20:00 – Rola ogrodów zoologicznych i akwariów zrzeszonych w EAZA i WAZA. Przykład Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie (Weronika Michalska)

20:00-20:40 – Spotkanie z Dyrektorem MOZ im. A. i J. Żabińskich, dr Andrzejem Kruszewiczem (online)

20:40-21:00 – Dyskusja

 

Kod GeoNight: 230233