Geografia rzutów, czyli o analizach przestrzennych w koszykówce

Country: Polska (Poland) – City: Wrocław – Address: Dolnośląskie, Wrocław, Pl. Uniwersytecki 1

The geography of shots, or spatial analysis in basketball

Description / opis:
The meeting will be conducted in the form of a hands-on workshop, during which selected GIS solutions will be presented that allow for the analysis and visualization of basketball shots records. The practical presentation will be interspersed with explanations of the presentation forms used, data coding formats, or GIS software tools/functions used.

Program wydarzenia:

Spotkanie zostanie przeprowadzone w formie warsztatów praktycznych (hands-on), na których zaprezentowane zostaną wybrane rozwiązania GIS pozwalające na analizę i wizualizację zapisu rzutów do kosza. Prezentacja praktyczna będzie przeplatana wyjaśnieniami dotyczącymi zastosowanych form prezentacji, formatów kodowania danych, czy użytych narzędzi/funkcji oprogramowania GIS.

 

Narzędzia niezbędne do aktywnego uczestniczenia w warsztatach hands-on:

– oprogramowanie GIS (np. QGIS)
– arkusz kalkulacyjny (np. LibreOffice Calc)
– prosty edytor tekstu

 

Main objectives / główne cele:

Głównym celem wydarzenia jest zapoznanie słuchaczy z możliwościami zastosowania narzędzi (GIS) wykorzystywanych w codziennej pracy geografów, w analizach danych zarejestrowanych podczas zawodów koszykówki.

Podczas warsztatów praktycznych (hands-on) uczestnicy będą mieli okazję prześledzić ścieżkę przetwarzania danych o próbach rzutów wykonywanych w trakcie meczu koszykówki oraz przygotowania na ich podstawie wizualizacji w formie map.

 

Event language / język spotkania: polski

The event will be / forma spotkania: Spotkanie on-line

Link (for online events) / odnośnik do spotkania: shorturl.at/cuBS9

Dane do ćwiczeń wykorzystywane podczas spotkania: geonight_2023_dane.zip

Reference person / organizator: Jacek Ślopek

Role or function / funkcja: wykładowca, adiunkt

Reference organization / instytucja organizująca: Zakład Geoinformatyki i Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego

Those who organize are / Kogo może zainteresować spotkanie: Pracownicy naukowi, Entuzjaści geografii, Studenci

Estimated starting time (local time) / początek spotkania (czas lokalny): 20:00

Expected duration / czas trwania spotkania: około 1-1,5 godziny

 

GeoNight code: 230235