Foto natečaj “Mi v pokrajini”

Country: Slovenija – City: Ljubljana https://arnes-si.zoom.us/j/94190891943?pwd=MVFVU1k4QVAzZERNK3NnMklyeWdUQT09Address: Ljubljana https://arnes-si.zoom.us/j/94190891943?pwd=MVFVU1k4QVAzZERNK3NnMklyeWdUQT09

Photo contest “We in the Landscape”

Description:

Društvo učiteljev geografije Slovenije (DUGS) pripravlja v sklopu Noči geografije dogodek, ki je namenjen predstavitvi nagrajenih fotografij iz Foto natečaja »Mi v pokrajini« v petek, 14. 4. 2023, ob 19.00.
Namen natečaja je bil spodbuditi in udejanjati radovednost ter pokazati, kako si učenci, dijaki in šštudenti predstavljajo geografski pogled na pokrajino skozi fotografski objektiv, jih povabiti v slikovno analiziranje, predstavljanje ter interpretiranje pokrajine.
V natečaju so sodelovali učenci od 6. do 9. razreda osnovnih ššol, dijaki srednjih ššol in šštudenti oddelkov za geografijo ter drugih podobnih smeri vseh fakultet in samostojnih visokoššolskih zavodov.

Main objectives:

Event language: v slovenščini

The event will be: po spletu

Link (for online events): https://arnes-si.zoom.us/j/94190891943?pwd=MVFVU1k4QVAzZERNK3NnMklyeWdUQT09

Reference person: Tomi Tomššič – Role or function: Vodja Foto natečaja, član IO DUGS – Reference organization: Drušštvo učiteljev geografije Slovenije (DUGS)

Those who organize are: geografski navduššenci,

Estimated starting time (local time): 19:00

Expected duration: do 19:45

Event program:

19:00 uvodni nagovor, predstavitev poteka natečaja, poudarki, ki smo jim sledili pri vrednotenju prispeli fotk, splošne ugotovitve

19:05 razlgasitev rezultatov po kategorijah OŠ, SŠ in študenti. Predviden je vklop in kratka izjava prejemnikov priznanj za prva tri mesta in/ali njihovih mentorjev.

 

GeoNight code: 230242

Share: