Foto nate?aj “Mi v pokrajini”

Country: Slovenija – City: Ljubljana https://arnes-si.zoom.us/j/92988033864?pwd=and3TXh1b0MwYUVseUZmbWVaalVUZz09 – Address: Ljubljana https://arnes-si.zoom.us/j/92988033864?pwd=and3TXh1b0MwYUVseUZmbWVaalVUZz09

Photo contest “We in the Landscape”

Description:

Društvo u?itelje geografije Slovenije pripravlja v sklopu No?i geografije dogodek, ki je namenjen predstavitvi nagrajenih fotografij iz Foto nate?aja »Mi v pokrajini« v petek, 14. 4. 2023 ob 19.00.
Namen nate?aja je bil spodbuditi in udejanjati radovednost ter pokazati, kako si u?enci, dijaki in študenti predstavljajo geografski pogled na pokrajino skozi fotografski objektiv, jih povabiti v slikovno analiziranje, predstavljanje ter interpretiranje pokrajine.
V nate?aju so sodelovali u?enci od 6. do 9. razreda osnovnih šol, dijaki srednjih šol in študenti oddelkov za geografijo ter drugih podobnih smeri vseh fakultet in samostojnih visokošolskih zavodov.

Main objectives:

Event language: v slovenš?ini

The event will be: po spletu

Link (for online events): it will be displayed here as soon as possible

Reference person: Tomi Tomši? – Role or function: Vodja Foto nate?aja, ?lan IO DUGS – Reference organization: Društvo u?iteljev geografije Slovenije (DUGS)

Those who organize are: geografski navdušenci,

Estimated starting time (local time): 7:00:00 PM

Expected duration: do 19:45

Event program: it will be displayed here as soon as possible

 

GeoNight code: 230242

Share: