Kakšen zrak diham v mojem kraju?

Country: Slovenija – City: Maribor – Address: Slovenija, Maribor, Tolstojeva ulica 3

What kind of air do I breathe in my home town?

Description:

V urbanih okoljih je v zadnjem ?asu zaznati ve? okoljskih težav. K zmanjšanju kakovosti zraka vsekakor pripomoreta cestni promet in stopnja pozidanosti. Dogodek je sestavljen iz krajšega predavanja in delavnice. V predavanju bo predstavljena sprememba rabe tal izbranega obmo?ja v zadnjem obdobju, v obliki delavnice pa bodo navzo?i raziskovali in vrednotili vplive prometa na kakovost zraka in zdravje ljudi. Pri tem bodo uporabljali izbrana spletna orodja (ARSO, Kazalci okolja). Prav tako bodo na podlagi podatkov izdelali graf o gibanju števila prebivalcev v urbanih okoljih.

Main objectives:

Event language: slovenš?ina

The event will be: v živo z ob?instvom (?e bodo epidemiološke razmere dopuš?ale, druga?e bo odpovedan)

Link (for online events): it will be displayed here as soon as possible

Reference person: Boris Hranjec – Role or function: u?itelj geografije in angleš?ine – Reference organization: Osnovna šola Draga Kobala Maribor

Those who organize are: strokovnjaki

Estimated starting time (local time): 7:00:00 PM

Expected duration: približno dve uri

Event program: it will be displayed here as soon as possible

 

GeoNight code: 230243

Share: