Kakšen zrak diham v mojem kraju?

Country: Slovenija – City: Maribor – Address: Slovenija, Maribor, Tolstojeva ulica 3

What kind of air do I breathe in my home town?

Description:

V urbanih okoljih je v zadnjem času zaznati več okoljskih težžav. K zmanjšanju kakovosti zraka vsekakor pripomoreta cestni promet in stopnja pozidanosti. Dogodek je sestavljen iz krajššega predavanja in delavnice. V predavanju bo govora o  spremembi rabe tal in kakovosti zraka v zadnjem obdobju, v obliki delavnice pa bodo navzoči raziskovali in vrednotili vplive prometa na kakovost zraka in zdravje ljudi. Hkrati bodo pedlagali rešitve za izboljšanje kakovosti zraka. Pri tem bodo uporabljali izbrana spletna orodja in aplikacije kot sta ARSO in Kazalci okolja. Prav tako bodo na podlagi podatkov izdelali graf o gibanju šštevila prebivalcev v urbanih okoljih.

Main objectives:

Event language: slovenšščina

The event will be: v žživo z občinstvom (če bodo epidemiološke razmere dopušščale, drugače bo odpovedan)

Link (for online events): it will be displayed here as soon as possible

Reference person: Boris Hranjec – Role or function: učitelj geogafije in angleščine – Reference organization: Osnovna ššola Draga Kobala Maribor

Those who organize are: strokovnjaki

Estimated starting time (local time): 7:00:00 PM

Expected duration: približno dve uri

Event program: it will be displayed here as soon as possible

 

GeoNight code: 230243

Share: