Od globalnih do marginalnih geografskih pogledov na obmo?ju Svibna

Country: Slovenija – City: Svibno 18a, 1433 Rade?e – Address: Svibno 18a, 1433 Rade?e in no?ni pohod do Po?akovo 35, 1433 Rade?e

From global to marginal geographic views in the Svibno area

Description:

V Svibnem bomo obeležili No? geografije s krajšim tematskim predavanjem o pomenu geografije v razvojnem in prostorskem na?rtovanju v Sloveniji in prikazali izbrane primere uporabe sodobnih orodij GIS v kmetijstvu in dediš?ini. Ob koncu navti?nega somraka ob 20.58 se bomo odpravili na 1-urni no?ni pohod proti ko?i na Magolniku. Na poti bodo priložnosti za razli?ne razprave. Tam nas ?aka krajše predavanje Saša Obolnarja na temo geografskih danosti in potencialov v Svibnem, zaklju?ili pa bomo s skupinsko razpravo o prihodnosti in viziji Svibna v ožjem in širšem prostoru. Po manjšem prigrizku proti koncu astronomskega mraka ob 21.38 se bomo vrnili na izhodiš?e in zaklju?ili No? geografije v Svibnem ob 22.50.

Main objectives:

Event language: slovenš?ina

The event will be: v živo z ob?instvom (?e bodo epidemiološke razmere dopuš?ale, druga?e bo odpovedan)

Link (for online events): it will be displayed here as soon as possible

Reference person: Vane Urh – Role or function: geograf, strokovni sodelavec – Reference organization: Zavod Svibna – regijski zavod za ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja

Those who organize are: geografski navdušenci

Estimated starting time (local time): 7:50:00 PM

Expected duration: pozno v no?

Event program: it will be displayed here as soon as possible

 

GeoNight code: 230244

Share: