Digitalno je zabavno in raziskovalno.

Country: Slovenija – City: Vodole 2, 2229 Malečnik – Address: Vodole 2, 2229 Malečnik

Digital is fun and a journey of discovery.

Description:

Dogodek bo potekal na večnamenski posesti Sončni raj, kjer se ukvarjajo z različnimi aktivnostmi (zipline, vinska fontana, glamping, dopolnjena resničnost s 3D očali). Dogodek bo organiziran v obliki štirih raziskovalnih postojank, na katerih bodo obiskovalci spoznali nekatera uporabna digitalna orodja za raziskovanje pokrajine. Aktivnosti po raziskovalnih postojankah:
1) Pokrajina: dron. Potek: ogled drona, upravljanje drona, ogled produktov na fotografijah (DOF, DMV, NDVI, 3D). Rezultat: demonstracija leta, kolaž s fotografijami.
2) Vreme: anemometer, multimerilec. Potek: meritve meteoroloških parametrov na različnih oblikah rabe tal. Rezultat: demonstracija meritev, karte meteoroloških parametrov.
3) Voda: spektrofotometer. Potek: meritve pH, N, F različnih virov vode. Rezultat: demonstracija analize, stolpčni grafikon vsebnosti hranil, seznam ukrepov za izboljšanje.
4) Biodiverziteta: mobilne aplikacije. Potek: fotografiranje travnih, grmovnih in drevesnih vrst, živali. Rezultat: demonstracija identifikacije, spletni miselni vzorec najpogostejših rastlinskih in živalskih vrst z njihovimi značilnostmi.
Program na posamezni raziskovalni postojanki bo trajal med 30 in 60 min, nato se bodo udeleženci zamenjali in tako skupno sodelovali na dveh postojankah. Na koncu bo sledil geografski kviz, v sklopu katerega bodo zmagovalci prejel brezplačni spust z zipline. Dogodek je namenjen različnim starostnim skupinam.

Main objectives:

Event language: slovenščina

The event will be: dogodek bo izveden 24. aprila v živo

Link (for online events): it will be displayed here as soon as possible

Reference person: Danijel Davidovič, Nina Simonič – Role or function: predsednik društva; podpredsednica društva – Reference organization: Geografsko društvo Maribor

Those who organize are: strokovnjaki

Estimated starting time (local time): 3:00:00 PM

Expected duration: do 20.00

Event program: it will be displayed here as soon as possible

 

GeoNight code: 230245

Share: