Digitalno je zabavno in raziskovalno.

Country: Slovenija – City: Vodole 2, 2229 Male?nik – Address: Vodole 2, 2229 Male?nik

Digital is fun and a journey of discovery.

Description:

Dogodek bo potekal na ve?namenski posesti Son?ni raj, kjer se ukvarjajo z razli?nimi aktivnostmi (zipline, vinska fontana, glamping, dopolnjena resni?nost s 3D o?ali). Dogodek bo organiziran v obliki štirih raziskovalnih postojank, na katerih bodo obiskovalci spoznali nekatera uporabna digitalna orodja za raziskovanje pokrajine. Aktivnosti po raziskovalnih postojankah: 1) Pokrajina: dron. Potek: ogled drona, upravljanje drona, ogled produktov na fotografijah (DOF, DMV, NDVI, 3D). Rezultat: demonstracija leta, kolaž s fotografijami; 2) Vreme: anemometer, multimerilec. Potek: meritve meteoroloških parametrov na razli?nih oblikah rabe tal. Rezultat: demonstracija meritev, karte meteoroloških parametrov; 3) Voda: spektrofotometer. Potek: meritve pH, N, F razli?nih virov vode. Rezultat: demonstracija analize, stolp?ni grafikon vsebnosti hranil, seznam ukrepov za izboljšanje; 4) Biodiverziteta: mobilne aplikacije. Potek: fotografiranje travnih, grmovnih in drevesnih vrst, živali. Rezultat: demonstracija identifikacije, spletni miselni vzorec najpogostejših rastlinskih in živalskih vrst z njihovimi zna?ilnostmi.
Program na posamezni raziskovalni postojanki bo trajal med 30 in 60 min, nato se bodo udeleženci zamenjali in tako skupno sodelovali na dveh postojankah. Na koncu bo sledil geografski kviz, v sklopu katerega bodo zmagovalci prejel brezpla?ni spust z zipline. Dogodek je namenjen razli?nim starostnim skupinam.

Main objectives:

Event language: slovenš?ina

The event will be: v živo z ob?instvom (?e bodo epidemiološke razmere dopuš?ale, druga?e bo odpovedan)

Link (for online events): it will be displayed here as soon as possible

Reference person: Danijel Davidovi?, Nina Simoni? – Role or function: predsednik društva; podpredsednica društva – Reference organization: Geografsko društvo Maribor

Those who organize are: strokovnjaki

Estimated starting time (local time): 3:00:00 PM

Expected duration: do 20.00

Event program: it will be displayed here as soon as possible

 

GeoNight code: 230245

Share: