Ve?erni sprehod po Rate?ah: Ko legende spregovorijo

Country: Slovenija – City: Rate?e – Address: 

Evening walk in Rate?e: When the legends speak

Description:

Rate?e so zadnja vas ob poti, ki vodi po Zgornjesavski dolini proti Italiji. Ležijo na prisojni strani Karavank, nasproti vhoda v dolino Planice. In prav po poletih v Planici so Rate?e najbolj poznane. Z našim ve?ernim sprehodom pa jih želimo predstaviti na malo druga?en na?in. S pomo?jo legend bomo na zanimiv na?in predstavili kulturno dediš?ino Rate?. Naš izletnik bo spoznal, kje v Rate?ah je možno drsati na naravnem drsališ?u, zakaj so morali Rate?ani pol ure hoditi do železniške postaje, kaj imajo skupnega gosi in cerkev sv. Duha, Turki in cerkev sv. Tomaža, pa tudi Turki in ?rna ma?ka.

Main objectives:

Event language: slovenš?ina

The event will be: v živo

Link (for online events): it will be displayed here as soon as possible

Reference person: Petra Ber?i? Oman – Role or function: u?iteljica na OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora – Reference organization: OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora in TD Rate?e-Planica

Those who organize are: Drugo – turisti?ni podmladek OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora

Estimated starting time (local time): 19.00

Expected duration: 19.00-20.30

Event program: it will be displayed here as soon as possible

 

GeoNight code: 230257

Share: