Razglasitev Bohinčeve nagrade Zveze geografov Slovenije za najboljšo raziskovalno nalogo s področja geografije, njena predstavitev, razglasitev rezultatov letošnjega tekmovanja osnovnošolcev in tekmovanja srednješolcev s področja geografije ter predstavitev nagrajenih raziskovalnih nalog srednješolcev in osnovnošolcev.

Country: Slovenija – City: Ljubljana – Address:

The announcement of the Bohinc Award of the Association of Slovenian Geographers for the best research project in the field of geography, its presentation, THE ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL GEOGRAPHY COMPETITION and the presentation of the awarded research projects of high school and elementary school students.

Description:

Zveza geografov Slovenije podeljuje Bohinčevo nagrado študentom za individualne ali skupinske samostojne raziskovalne naloge, ki so izdelane v času študija do zaključene druge bolonjske stopnje. Po kratkem uvodu in razglasitvi Bohinčeve nagrade bo sledila 10 minutna predstavitev raziskovalne naloge, ki je dobila nagrado. Prisostvovali bomo tudi razglasitvi rezultatov letošnjega tekmovanja osnovnošolcev in tekmovanja srednješolcev s področja geografije. Za konec bodo sledile bodo 10 minutne predstavitve nagrajenih raziskovalnih nalog srednješolcev in osnovnošolcev za leto 2022. To so: 1) Uporaba zemljevidov in navigacijskih naprav za beleženje poti (Zala Medja in Matej Kalita – Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Zlato priznanje in doseženo 1. mesto) – mentorica Nataša Mrak; 2) Onesnaženost Drave in njenih pritokov (Taja Ribič in Tineja Frangež – Osnovna šola Toneta čufarja Maribor, Zlato priznanje) – mentor Aleksander Kelemina; 3) Velika planina in (čiste) vode pod njo (Iza Škrtič in Matic Hrabar – Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik, Zlato priznanje in doseženo 1. mesto) – mentorica Sonja Trškan; 4) Ekološka stranišča – prihodnost ali utopija Možnost postavitve ekoloških stranišč ob rekreativnih poteh na območju Mestne občine Celje (Luka Kolar – I. gimnazija v Celju, Zlato priznanje); mentorici Nataša Marčič in mag. Tatjana Jagarinec.

Main objectives:

Event language: slovenščina

The event will be: prek spleta

Link (for online events): https://us02web.zoom.us/j/88692340956?pwd=dGorYThCdTR2S3hDQloydUd0QUljZz09

Reference person: Aleš Smrekar – Role or function: predsednik Zveze geografov Slovenije – Reference organization: Zveza geografov Slovenije

Those who organize are: strokovnjaki

Estimated starting time (local time): 19.47 (ob sončnem zahodu)

Expected duration: 1,5 ure

GeoNight code: 230258

Share: