Razglasitev Bohin?eve nagrade Zveze geografov Slovenije za najboljšo raziskovalno nalogo s podro?ja geografije, njena predstavitev ter predstavitev nagrajenih raziskovalnih nalog srednješolcev in osnovnošolcev.

Country: Slovenija – City: Ljubljana – Address: 

The announcement of the Bohinc Award of the Association of Slovenian Geographers for the best research project in the field of geography, its presentation and the presentation of the awarded research projects of high school and elementary school students.

Description:

Zveza geografov Slovenije podeljuje Bohin?evo nagrado študentom za individualne ali skupinske samostojne raziskovalne naloge, ki so izdelane v ?asu študija do zaklju?ene druge bolonjske stopnje. Po kratkem uvodu in razglasitvi Bohin?eve nagrade bo sledila 10 minutna predstavitev raziskovalne naloge, ki je dobila nagrado. Sledile bodo 10 minutne predstavitve nagrajenih raziskovalnih nalog srednješolcev in osnovnošolcev za leto 2022. To so: 1) Uporaba zemljevidov in navigacijskih naprav za beleženje poti (Zala Medja in Matej Kalita – Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Zlato priznanje in doseženo 1. mesto) – mentorica Nataša Mrak; 2) Onesnaženost Drave in njenih pritokov (Taja Ribi? in Tineja Frangež – Osnovna šola Toneta ?ufarja Maribor, Zlato priznanje) – mentor Aleksander Kelemina; 3) Velika planina in (?iste) vode pod njo? (Iza Škrti? in Matic Hrabar – Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik, Zlato priznanje in doseženo 1. mesto) – mentorica Sonja Trškan; 4) Ekološka straniš?a – prihodnost ali utopija? Možnost postavitve ekoloških straniš? ob rekreativnih poteh na obmo?ju Mestne ob?ine Celje (Luka Kolar – I. gimnazija v Celju, Zlato priznanje); mentorici Nataša Mar?i? in mag. Tatjana Jagarinec.

Main objectives:

Event language: slovenš?ina

The event will be: prek spleta

Link (for online events): it will be displayed here as soon as possible

Reference person: Aleš Smrekar – Role or function: Predsednik Zveze geografov Slovenije – Reference organization: Zveza geografov Slovenije

Those who organize are: strokovnjaki

Estimated starting time (local time): 19.47

Expected duration: 1 ura

Event program: it will be displayed here as soon as possible

 

GeoNight code: 230258

Share: