Kraški izvir Glijuna in slap Virje pod Kaninom, pozimi in pomladi

Country: Slovenija – City: Bovec – Address: Bovec, Kulturni dom, Stergul?eva hiša – Trg golobarskih žrtev 22, 5230 Bovec

The karst spring of Glijun and the Virje waterfall under Kanin, in winter and in spring

Description:

Dva filma, prvi o zimskih, drugi o spomladanskih razmerah na izviru Glijuna in na slapu Virje pod Kaninom, prikazujeta zna?ilno vodno stanje in temperaturne razmere, ki se vsako leto ponavlja ob približno istem letnem ?asu in v podobnih vremenskih razmerah. Oba filma sta pou?na, ker gledalcu pripovedujeta, odkod priteka podzemeljska voda v ta najve?ji in najbolj stalen kraški izvir na podnožju Kaninskega pogorja. V nekaj sli?icah oba filma, ki imata tudi vzgojne in estetske ambicije, na za?etku prikazujeta prizore iz kaninskega površja in iz kaninskih jam. Prikazujeta zna?ilno stanje narave pozimi in pomladi. Poudarek je na prizorih raznovrstnega nežnega pretakanja vode ?ez stopnjo slapa Virje, kot ga je zabeležila kamera v dveh razli?nih snemalnih dneh. Pozno zimsko dopoldne postreže prizore z ledenimi sve?ami in zrcaljenjem sonca v ?istih tolmunih, aprilsko spomladansko sonce pa pri?ara neskon?no barvitost prepletanja vode in vegetacije.

Main objectives:

Event language: slovenš?ina

The event will be: v živo

Link (for online events): it will be displayed here as soon as possible

Reference person: Jurij Kunaver – Role or function: Upokojenec – Reference organization: Zgodovinska sekcija Kulturnega društva Golobar, Bovec

Those who organize are:

Estimated starting time (local time): 20.00

Expected duration: 20-21

Event program: it will be displayed here as soon as possible

 

GeoNight code: 230259

Share: