Že Janez Vajkard Valvasor je raziskoval kraške pojave

Country: Slovenija – City: grad Bogenšperk, Šmartno pri Litiji – Address: Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji

Janez Vajkard Valvasor already explored karst phenomena

Description:
Students will make models of selected karst phenomena

u?enci bodo izdelovali makete izbranih kraških pojavov

Main objectives:

Event language: slovenš?ina

The event will be: v živo

Link (for online events): it will be displayed here as soon as possible

Reference person: Sonja Marin – Role or function: profesorica geografije in zgodovine – Reference organization: OŠ Šmartno

Those who organize are: drugo

Estimated starting time (local time): okoli 18. ure

Expected duration: od 18 do 22. ure

Event program: it will be displayed here as soon as possible

 

GeoNight code: 230261

Share: