Wroc?aw noc? – gra miejska po Wroc?awiu

Country: Polska (Poland) – City: Wroc?aw – Address: Polska, Wroc?aw, Rynek 1

Description:

Gry miejskie to coraz popularniejsza forma sp?dzania wolnego czasu, która pozwala w ciekawy sposób pozna? histori? i geografi? danego miejsca.
Zapraszamy do udzia?u w grze, która przybli?y Wam stolic? Dolnego ?l?ska. Przeniesiecie si? w czasy historyczne i poczujecie si? jak w przedwojennym Wroc?awiu.

Planowany termin: 14.04.2023 godz. 17:00

O tej godzinie odb?dzie si? premiera gry miejskiej, która stanie si? now? atrakcj? turystyczn? miasta. Od dnia premiery b?dzie stale dost?pna w przestrzeni miejskiej.
Do wzi?cia udzia?u w grze niezb?dne b?dzie wykorzystanie smartfona z zainstalowan? aplikacj? Tropimy. Po jej uruchomieniu, na ekranie telefonu wy?wietl? si? komendy i zadania do wykonania. U?ytkownicy b?d? odwiedza? punkty wskazane w aplikacji, ale ?eby do nich trafi? b?d? musieli odnale?? odpowiednie wskazówki.
Gra b?dzie przeznaczona dla turystów indywidualnych i ma?ych grup.

Main objectives:

Promocja wiedzy geograficznej o Sudetach i atrakcjach turystycznych górskich regionów województwa dolno?l?skiego i opolskiego.

Event language: polski

The event will be: “Live” in presence

Link (for online events): it will be displayed here as soon as possible

Reference person: Tomasz Garpiel – Role or function: CEO – Reference organization: foundation

Those who organize are: Geography enthusiasts, Students, Tourists

Estimated starting time (local time): 5:00:00 PM

Expected duration: around 2 hours

Event program: it will be displayed here as soon as possible

 

GeoNight code: 230262