Čistilna akcija

Country: Slovenija – City: Krajinski park Ljubljansko barje – Address: Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Outdoor clean-up action.

Description:
Študenti geografije se bomo v soboto, 15. 4. 2023 odpravili v Krajinski park Ljubljansko barje, z namenom odstraniti čim več odpadkov iz raznih obrečnih območij. Po koncu čistilne akcije, bomo skupaj vse zbrane odpadke odnesli v bližnji komunalni center. V sklopu dogodka želimo pomagati naravi in se med tem bolje povezati kot društvo ter spoznati morebitne nove udeležence dogodka.

On Saturday, 15 April 2023, geography students will head to the Ljubljana Marshes Nature Park (Krajinski park Ljubljansko barje) to remove as much waste as possible from various riverside areas. After the clean-up action, we will take all the collected waste to a nearby municipal center. We want to help nature while creating better connections in our association and getting to know potential new participants of the event.

Main objectives:

Event language: slovenščina

The event will be: v živo

Reference person: Klemen Baronik – Role or function: Notranji minister v Društvu mladih geografov Slovenije

Those who organize are: Upravni odbor Društva mladih geografov Slovenije

Estimated starting time (local time): 10.00

Expected duration: 10.00-15.00

Event program: it will be displayed here as soon as possible

 

GeoNight code: 230265

Share: