Teraformiranje-ustvarjanje Zemlji podobnih pogojev na drugih telesih v vesolju: znanstvena fantastika ali realnost?

astronomija

Short presentation of the event: Predavanje prof. Igorja Žiberne iz oddelka za geografijo FF UM o teraformiranju.

Teraformiranje ali ustvarjanje Zemlji podobnih pogojev na drugih telesih v vesolju je proces, pri katerem na nezemeljskem telesu spreminjamo podnebne in ekološke razmere do te mere, da omogočajo obliko življenja, kot jo poznamo na našem planetu. Zamisel o tovrstni preobrazbi se je najprej pojavila v znanstvenofantastični literaturi, kasneje pa se je zasidrala tudi v astronomiji in geoznanostih. Kot telesa, ki so najbližji kandidati za teraformiranje se najpogosteje omenjajo Mars, za njim pa še Venera, Luna, Titan, Ganimed, Evropa itd. V predavanju bomo predstavili teoretične možnosti za teraformiranje na nekaterih telesih v vesolju in težave, na katere bi ob tem naleteli. Razen tehnoloških težav bi v procesu teraformiranja naleteli tudi na vprašanja etične, ekonomske in politične narave.

Objectives:

Event language: slovenščina

Country: Slovenija

City: Maribor

The event will be: po spletu preko MS Teams ob 18.00

Link (for online events): https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa2dbf336aed5429bba2d7d0a6d2411a0%40thread.tacv2/conversations?groupId=1c4a537c-148d-46bc-84f7-190dfe9b01f2&tenantId=8ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac ali s kodo 98cc23j

Reference person: Urška Žižek

Role or Function: predsednica Društva študentov geografije Maribor

Reference Organization (if any):

Those who organize are: Društvo študentov geografije Maribor in Oddelek za geografijo FF UM

Expected duration: od ene ure do dve uri

Event program: [to be be displayed here as soon as possibile]

Share: