Continue Reading...

Wieczór z geografi? przed matur? (Evening with geography before the matura exam)

Country: Polska (Poland) – City: Sosnowiec – Address: Polska, Sosnowiec, B?dzi?ska, 60 Description: PL: Seria wyk?adów powtórkowych obejmuj?cych wybrane tre?ci z zakresu rozszerzonego podstawy…