Continue Reading...

Po co zakłada się ogrody zoologiczne? Przykład Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. A. i J. Żabińskich w Warszawie. / Why are zoological gardens set up? An example of Warsaw Zoological Garden.

Kraj:  Polska (Polska) –  Miasto:  Warszawa – Adres:  Polska, Warszawa, Krakowskie Przedmieście 30 00-927 Opis: Podczas wydarzenia pragniemy zaprezentować spotkanie…