Continue Reading...

Po co zak?ada si? ogrody zoologiczne? Przyk?ad Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. / Why are zoological gardens set up? An example of Warsaw Zoological Garden.

Country: Polska (Poland) – City: Warsaw – Address: Poland, Warsaw, Krakowskie Przedmie?cie 30 00-927 Description: During the event, we would like to present a…