Continue Reading...

Razglasitev Bohin?eve nagrade Zveze geografov Slovenije za najboljšo raziskovalno nalogo s podro?ja geografije, njena predstavitev ter predstavitev nagrajenih raziskovalnih nalog srednješolcev in osnovnošolcev.

Country: Slovenija – City: Ljubljana – Address:  The announcement of the Bohinc Award of the Association of Slovenian Geographers for the best research…