Continue Reading...

Že Janez Vajkard Valvasor je raziskoval kraške pojave

Country: Slovenija – City: grad Bogenšperk, Šmartno pri Litiji – Address: Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji Janez Vajkard Valvasor already explored karst phenomena…