Chew Geography – Kramtyk geografiją

Chew Geography – Kramtyk geografiją

Short presentation of the event: Renginys, skirtas Kaišiadorių rajono 9 – 12 klasių mokiniams.
Renginyje dalyvaus mokyklų komandos, todėl kiekviena komanda paruoš prisistatymą, akcentuojant tam tikros pasaulio valstybės istorinį ir kultūrinį paveldą. Renginio metu bus skirtas laikas savo vietovės pažinimui: naudojant programą Actionbound, mokiniai atliks užduotis gamtoje. Geografiją galima išmokti kaupiant žinias, ragaujant, keliaujant, fotografuojant. Todėl viena iš užduočių bus tam tikros šalies patiekalo ar jo recepto pristatymas. Kadangi dabar negalime keliauti, tai komandos turės sudaryti joms paskirtos šalies lankytinų objektų maršrutą. Taip pat bus skirtas laikas savo vietovės kraštovaizdžio fiksavimui – fotokonkursui (bus skiriamas tam tikras laikas balsavimui). Renginio kulminacija – viktorina „Kramtyk geografiją“, kur kiekvienas dalyvis galės pasivaržyti su draugais ir įsivertinti savo geografines žinias.

An event for 9th – 12th grade students in Kaišiadorys district. The event will be attended by school teams, so each team will prepare a presentation highlighting the historical and cultural heritage of a particular country in the world. The event will take time to get to know your area: with the Actionbound program, students will do tasks in nature. Geography can be learned by accumulating knowledge, tasting, traveling, photographing. Therefore, one of the tasks will be to deliver a dish or recipe for a particular country. Since we cannot travel now, the teams will have to make a route of the attractions of the country assigned to them. There will also be time for capturing the landscape of your area – a photo contest (some time will be allocated for voting). The culmination of the event is a quiz “Chew Geography”, where each participant will be able to compete with friends and self-assess their geographical knowledge.

Objectives: 1. Patirti geografijos galias, jos dovanojamą pasaulio pažinimo džiaugsmą. 2. Organizuoti renginį, skirtą Kaišiadorių rajono mokyklų mokiniams ir geografijos mokytojams ir pajusti bendrystę su geografijos srities entuziastais.

Event language: Lietuvių kalba

Country: Lietuva

City: Kruonis, Kaišiadorių r.

The event will be: Gyvas, jei leis Covid pandemijos situacija, tačiau kitu atveju vyks nuotoliniu būdu

Link (for online events): https://fb.me/e/1hIqQ5Ior

Reference person: Daiva Kruliauskienė

Role or Function: Geografijos mokytoja

Reference Organization (if any):

Those who organize are: Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijos 6 – 12 kl. geografijos būrelis “Kompasas”

Expected duration: iki vėlyvos nakties

Event program: [to be be displayed here as soon as possibile]

Share: