Earthquakes in Croatia – Potresi u Hrvatskoj

Earthquakes in Croatia – Potresi u Hrvatskoj

Short presentation of the event: Nedavni jaki potresi u Hrvatskoj učenike i učenike su dodatno zainteresirali za tu tematiku. Radionica će kombinirati izlagački dio, on-line istraživački dio, igru i evaluaciju. Naglasak će biti na procesu nastanka potresa, posljedicama na primjeru Petrinje i Zagreba, ponašanju za vrijeme potresa i radu Andrije Mohorovičića.

The recent strong earthquakes in Croatia have additionally interested students in this topic. The workshop will combine the exhibition part, the online research part, the game and the evaluation. The emphasis will be on the process of earthquakes, the consequences on the example of Petrinja and Zagreb, the behavior during the earthquake and the work of Andrija Mohorovičić.

Objectives: Jačanje interesa za geografiju, produbljivanje znanja i vještina vezanih uz potrese i razvijanje empatije kod učenika i učenica.

Event language: Hrvatski

Country: Hrvatska

City: Osijek

The event will be: On-line putem video veze zbog epidemioloških uvjeta.

Reference person: Mirko Andrić

Role or Function: Učitelj geografije u Osnovnoj školi “Retfala”

Those who organize are: Učitelj geografije Mirko Andrić

Expected duration: sat i trideset minuta

Event program:

  1. Uvod (izlagački dio)
  2. Građa Zemlje i tektnika ploča (izlagački dio)
  3. Andrija Mohorovičić (istraživački dio)
  4. Potresi na primjeru Zagreba i Petrinje (izlagački dio)
  5. Iskustvo potresa (rasprava)
  6. Zaključak (igra)
  7. Evalucija (anketa)

1 thought on “Earthquakes in Croatia – Potresi u Hrvatskoj

Comments are closed.