Bunkers and water on the Night of Geography organized by Zsombó Rover – Bunkerek és víz a Földrajz Éjszakáján a Zsombói Vándor szervezésében

Scroll down for English

Zsombó négyféle programot szervez a Földrajz Éjszakáján 2021-ben. 1. Virtuális fotópályázat, melynek témája a Víz, a vízben tükröződő világunk. 2. Szellemi TOTÓ, melynek témája Zsombó területén található bunkerekhez és az helyi vízi élőlényekhez kapcsolódik. 3. Virtuális bunkertúra a település bunkereihez. 4. PowerPoint bemutató. A  részletes program facebook Zsombói Vándor oldalán érhető el.

Four types of programs are organized in Zsombó on the Night of Geography in 2021. 1. Virtual photo contest with the topic: The water, our world reflected in the water. 2. Intellectual POOLS with the topic of the bunkers situated in the are of Zsombó and the local aquatic organisms. 3. Virtual bunker tour to the bunkers of the settlement. 4. PowerPoint presentation. The detailed program is available on the Zsombói Vándor site of the facebook.