By the Embankment of River Neris. The Geography and History of Capital’s Artery – Neries krantu. Miesto arterijos geografija ir istorija

By the Embankment of River Neris. The Geography and History of Capital’s Artery/ Neries krantu. Miesto arterijos geografija ir istorija

Short presentation of the event (in English):

The Neris river is the natural artery of the Lithuanian capital Vilnius, which has been an integral part of the city’s identity throughout history. Its thousands of years of activity have determined Vilnius’ continuity through the terrace valley, where, together with the Vilnia river, man has found a place for himself in a unique landscape area. Today we see that people has created many historical-cultural values. As due to the COVID-19 crisis education had to adapt, two teachers – a geographer and historian – decided to organize a remote lesson, but with a little exception – the teachers are going to congratulate students and all other guests not from their home, but on the riverside of river Neris.

Trumpa renginio anotacija (lietuvių k.):

Neris – Lietuvos sostinės Vilniaus gamtinė arterija, kuri visos istorijos metu buvo neatsiejama miesto identiteto dalis. Jos tūkstančius metų vykusi veikla lėmė, kad Vilniaus miestas tęsiasi terasiniu slėniu, kuriame kartu su Vilnios upe gamtos prieglobstyje vietą sau atrado žmogus, ir sukūrė daugybę kultūrinių vertybių. Lietuvos sostinės geografijai ir istorijai atrandant naujų sklaidos formų, du Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos mokytojai – geografas ir istorikė – sieks išbandyti eksperimentą: pravesti integruotą pamoką nuotoliniu būdu ne iš savo namų, tačiau bevaikštant Neries krantine.

Objectives/tikslai: Geografijos, istorijos populiarinimas, nuotolinio mokymo turinio paįvairinimas

Event language/renginio kalba: Lithuanian/Lietuvių

Country/valstybė: Lithuania/Lietuva

City/miestas: Vilnius

The event will be/renginys vyks: Online/gyvai

Link (for online events)/nuorodahttps://fb.me/e/1asGXmjbv

Reference person/kontaktinis asmuo: Martynas Survila

Role or Function/pareigos: geography teacher at Vilniaus Salomėjos Nėris gymnasium/Vilniaus Salomėjos Nėries geografijos mokytojas

Reference Organization/organizacija: Jaunųjų geografų klubas (EGEA Vilnius), Lietuvos geografų draugija

Those who organize are/organizatoriai: Geography and history teachers/geografijos ir istorijos mokytojai

Expected duration/numatoma trukmė: approx. 2h/apie 2 val.

Share: