How to find the auroras yourself? – Jak samemu znaleźć zorzę polarną?

How to find the auroras yourself? – Jak samemu znaleźć zorzę polarną?

Short presentation of the event: Prowadząca: Natalia Szczerba

Doświadczenie: 3 lata pracy jako przewodniczka po zorzach polarnych w Tromso w Norwegii.

Forma: warsztat online

Plan warsztatu online:

1. Wstęp
a) O prowadzącej
b) O podróżach, oczekiwaniach, wyobrażeniach i rzeczywistości
c) O zorzach – Co? Gdzie? Kiedy?
2. Jak samemu znaleźć zorzę?

Teoria. Warunki:
a) Ciemność – noc, światła,
b) Zachmurzenie – jak czytać mapy chmur?
c) Aktywność słońca
d) Pomocne materiały elektroniczne, krótki przewodników

Praktyka. Aktywność:
a) próbujemy sami znaleźć miejsce z największym prawdopodobieństwem zobaczenia
zorzy polarnej w czasie Geonight 2021

Meeting host: Natalia Szczerba; Experience: 3 years working as auroras guide in Tromso, Norway. Form: online workshop; Online Workshop Plan: 1. Introduction a) About the meeting host b) About travels, expectations, ideas and reality c) About auroras – What? Where? When? 2. How to find the auroras by yourself? Theory. Conditions: a) Darkness – night, lights, b) Cloud cover – how to read cloud maps? c) Solar activity d) Helpful electronic materials, short guides Practice. Activity: a) we try to find the place with the highest probability of seeing the auroras during Geonight 2021

Objectives:

Event language: polski/polish

Country: Polska

City: Warszawa

The event will be: Spotkanie on-line

Link (for online events): [it will be displayed here as soon as possibile]

Reference person: Maciej Kałaska

Role or Function: Wice-przewodniczący Oddziału

Reference Organization (if any):

Those who organize are: Pracownicy naukowi, Entuzjaści geografii, Artyści, Studenci

Expected duration: około godzinę

Event program: [to be be displayed here as soon as possibile]

Share: