Jedrska dilema energetske prihodnosti Slovenije

Dmgs večer: Jedrska dilema energetske prihodnosti Slovenije

Društvo mladih geografov Slovenije vabi na okroglo mizo, kjer bo govora o gradnji drugega bloka Jedrske elektrarne Krško. Povabljeni gostje bodo predstavili različne vidike proizvodnje jedrske energije v Sloveniji in projekta JEK 2. Dotaknili se bomo ciljev države na tem področju in slišali mnenje o tem, zakaj naj bi jedrska energija bila nujna za doseganje ogljične nevtralnosti Slovenije do leta 2050. Spoznali bomo tudi iztočnice, ki problematizirajo jedrsko energijo, podrobneje spoznali potresne značilnosti Krško-brežiškega polja in zagotavljanje potresne varnosti v povezavi z jedrsko in sevalno varnostjo ter poskušali umestiti JEK 2 v koncept odrasti.

Gosti:

  • g. Blaž Košorok, državni sekretar na Ministrstvu za Infrastrukturo
  • dr. Dušan Plut, Oddelek za geografijo, FF UL
  • dr. Iztok Tiselj, Institut Jožef Stefan
  • dr. Tomislav Tkalec,  Focus, društvo za sonaraven razvoj
  • dr. Jure Atanackov, Geološki zavod Slovenije
  • dr. Matjaž Dolšek, FGG UL, IKPIR

Pomembno: Za udeležbo na dogodku je potrebna predhodna prijava na tej povezavi

 

Objectives: Študentom in širši zainteresirani javnosti dati možnost, da spoznajo različne vidike projekta JEK 2, in tako prispevati k doseganju nujnega družbenega konsenza o prihodnosti tega projekta.

Event language: Slovenščina

Country: Slovenija

City: Ljubljana

The event will be: prek spleta

Link (for online events): [it will be displayed here as soon as possibile]

Reference person: Tim Gregorčič

Role or Function: Predsednik Društva mladih geografov Slovenije Egea Ljubljana

Those who organize are: študenti geografije s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Expected duration: približno dve uri

 

Share:

1 thought on “Jedrska dilema energetske prihodnosti Slovenije

Comments are closed.