Lietuviška brydė: Europos nakties tiltas į Havajų dieną

Lietuviška brydė: Europos nakties tiltas į Havajų dieną

Short presentation of the event: Planuojama nuotoliniu tiltu susijungti Lietuvos geografų draugijos ir Havajų lietuvių bendruomenės narius. Tiltas nusidrieks per 12 laiko juostų. Vilniuje artėjant vidurnačiui, kalbėsimės su Havajuose gyvenančiais lietuviais antropologe Elena Bradūnaite Aglinskiene ir daktaru, jūrų skautu Audriumi Agalinsku. 

It is planned to connect the members of the Lithuanian Geographers' Association and the Lithuanian community of Hawaii by a remote bridge.
 The bridge will run through 12 time zones. As the middle-aged man approaches Vilnius, we will talk to Lithuanians living in Hawaii, 
anthropologist Elena Bradūnaitė Aglinskienė and doctor, sea scout Audrius Agalinskas.

Objectives: Tikslas – suburti Lietuvos geografų draugijos narius pokalbiui apie tolimuosiuose Havajuose gyvenančius lietuvius. Pokalbis apie tapatybės puoselėjimą ir saugojimą, apie gamtos ir kultūros įvairovę.

Event language: lietuvių

Country: Lietuva ir Havajai (JAV)

City: Vilnius, Lietuva

The event will be: Nuotolinis (Zoom)

Link (for online events): [it will be displayed here as soon as possibile]

Reference person: Genovaitė Kynė

Role or Function: Organizatorė ir moderatorė

Reference Organization (if any):

Those who organize are: Akademinė bendruomenė

Expected duration: apie 1 val. Nuo 23.00 (Lietuvos laiku)

Event program: [to be be displayed here as soon as possibile]

 

Share: