Lithuanian landscape photo competition – Lietuvos kraštovaizdžio nuotraukų konkursas

Lithuanian landscape photo competition – Lietuvos kraštovaizdžio nuotraukų konkursas

Short presentation of the event:

The National Visitors’ Center of Protected Areas for GEONIGHT is planning to hold a Lithuanian landscape photo competition on Facebook account from Earth Day (March 20) until GeoNight (April 9). We will select the most beautiful photo and award the author.

Nacionalinis ST lankytojų centras GEOGRAFIJOS NAKČIAI Facebook paskyroje planuoja surengti – Lietuvos kraštovaizdžio nuotraukų konkursą – nuo Žemės dienos (kovo 20 d.) iki geografijos nakties (balandžio 9 d.). Išrinksime gražiausią nuotrauką ir apdovanosime autorių.

Objectives: Suvokti kraštovaizdžio išsaugojimo svarbą, keliaujant po Lietuvos saugomas teritorijas bei fiksuojant gražiausius krašto vaizdus.

Event language: Lietuvių

Country: Lietuva

City: Vilnius

The event will be: Nuotolinis

Link (for online events): [it will be displayed here as soon as possibile]

Reference person: Inga Banytė

Role or Function: Organizatorius

Reference Organization (VSTT):

Those who organize are: Valstybinė įstaiga

Expected duration: Kovo  20 d. – Balandžio 9 d.

Event program: [to be be displayed here as soon as possibile]

Share: