MapoFaktura2021 #GastroFaktura

MapoFaktura2021 #GastroFaktura

MapoFaktura 2021 is the second edition of the event – joint mapping in the Open Street Map. Tourism, the city of Łódż in central Poland, and Open Street Map are the keywords. This year we are focused on the content related to the gastronomy – the industry significantly influenced by the COVID-19 pandemic. We are trying to help the F&B industry by updating the information on take-aways and deliveries, and on participation in the “Karta Łodzianina” discount program in the Open Street Map database. Finally, we are going to learn how to edit the largest open source of spatial information in the world – Open Street Map.

MapoFaktura 2021 jest drugą edycją wydarzenia polegającego na wspólnym mapowaniu w otwartym zasobie Open Street Map. Mapujemy turystyczne treści Łodzi – stolicy regionu położonego w centralnej Polsce. W tym roku tematem przewodnim wydarzenia jest gastronomia – branża szczególnie dotknięta pandemią koronawirusa. Staramy się pomóc łódzkiej gastronomii aktualizując informację w zasobie Open Street Map nt. możliwości zamawiania dań na wynos oraz udziału w programie zniżkowym Karta Łodzianina. Przy okazji, uczymy się edytować największy otwarty zasób informacji przestrzennej na świecie – Open Street Map.

Event language / Język wydarzenia: Polish / Polski

Country / Kraj: Poland / Polska

City / Miasto: Łódź

The event will be / Wydarzenie odbędzie się: On-line

Link: https://www.facebook.com/MapoFaktura

Regisgration is mandatory / Rejestracja jest obowiązkowa: https://forms.gle/Si7twPQHHMnBdvHG6

Reference person / Osoba odpowiedzialna: Tomasz Napierała

Reference Organization / Organizatorzy: Faculty of Geographical Sciences University of Lodz / Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, OpenStreetMap Poland / OpenStreetMap Polska, Tourism Geography Commission of Polish Geographical Society / Komisja Geografii Turyzmu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Lodz Tourism Organization / Łódzka Organizacja Turystyczna

Those who organize are: Geography enthusiasts, Students / Entuzjaści geografii, Studenci

Expected duration / Oczekiwany czas trwania: 2 hours / godziny