MapoFaktura 2023

Time and venue of the event / Czas i miejsce wydarzenia

Piątek, 14 kwietnia 2023, godz. 16.00 / Friday, April 14, 2023, 4.00 p.m. CET
Poland, Lodz, Kopcinskiego 31 Street / Polska, Łódź, Kopcińskiego 31

MapoFaktura 2023

Time and venue of the event / Czas i miejsce wydarzenia

Will be announced very soon / Zostanie ogłoszona już wkrótce

Short presentation of the event / Ogólny opis wydarzenia

MapoFaktura 2023 to czwarta edycja wydarzenia organizowanego przez studentów turystyki i rekreacji Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Tegoroczna MapoFaktura będzie naszym wkładem zarówno w GeoNight, jak i obchody 600. lecia uzyskania praw miejskich przez Łódź. W tym roku znowu zajmiemy się łódzką gastronomią. Naszym celem będzie opracowanie GastroMapy Łodzi! Chcemy zaktualizować bazę OpenStreetMap o najbardziej aktualne informacje na temat działających restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych. Następnie, z wykorzystaniem odpowiednich umiejętności programistycznych, wydobędziemy zaktualizowane informacje zawarte w OpenStreetMap do opracowania GastroMapy Łodzi. Praca z takimi danymi to następny krok. Wykorzystamy do tego celu otwartą i darmową aplikację QGIS. Gotowa mapa będzie podstawą do analizy gastronomicznego potencjału Łodzi do rozwoju turystyki zrównoważonej. Do dzieła! / MapoFaktura 2023 this is a fourth edition of the event organised by the students of tourism and recreation programme at the Faculty of Geographical Sciences, University of Lodz (Poland). This year we are going to contribute to both the GeoNigh initiative and celebrations of the 600th anniversary of granting Łódź city rights. This year we want to focus on gastronomy in Łódź. The goal is to deliver Łódź GastroMap! We want to update the OpenStreetMap database with the most up-to-date information about restaurants and other gastronomy entities operating in Łódź. Then, we are going to start with a basic programming course. Using programming skills we will collect the data from the OpenStreetMap. Processing the data is the next step of our work. For that purpose, we are going to use free and open-source QGIS software. GastroMap of Łódź will be the basis for discussion on gastronomic potential of the city for the development of sustainable tourism. Let’s get down to work!

Main objectives to be achieved with the event / Główne cele

Dowiemy się więcej o OpenStreetMap. Nauczymy się podstaw programowania. Dowiemy się dużo o przestrzennych bazach danych. Poznamy środowisko QGIS. Na koniec, opracujemy i wykonamy analizę GastroMapy Łodzi! / We will get to know OpenStreetMap. We will develop our programming skills. We will learn about spatial databases. We will get to know QGIS software. Finally, we will deliver and analyse the GastroMap of Łódź!

Programme / Program

  • Podstawowe informacje o OpenStreetMap: idea i podstawy edycji / Fundamentals of OpenStreetMap: idea and basics of editing (Włodzimierz Bartczak, OpenStreetMap Polska)
  • Pizza / Pizza
  • Gromadzenie, przetwarzanie i analiza danych przestrzennych: wprowadzenie do Google Colab i QGIS / Spatial data collection, processing and analysis: introduction to Google Colab abd QGIS (Łukasz Lechowski, Marta Nalej, Uniwersytet Łódzki)
  • Gastronomiczny potencjał Łodzi dla rozwoju turystyki zrównoważonej / Gastronomic potential of the city for the development of sustainable tourism (Katarzyna Leśniewska-Napierała, Tomasz Napierała, Uniwersytet Łódzki)

Registration / Rejestracja

Online FORM / FORMULARZ online

Reference organizations / Partnerzy wydarzenia

GeoNight code: 230230