Upotreba kartografskih izvora i GIS alata u analizi morfoloških promjena riječnih korita

 

Upotreba kartografskih izvora i GIS alata u analizi morfoloških promjena riječnih korita


The use of cartographic sources and GIS tools in the analysis of morphological changes of river channels

 

The event will be: Online

Short presentation of the event: Sudionicima događaja predstavit će se vrste dostupnih kartografskih izvora koje se mogu koristiti u analizi morfoloških promjena riječnih korita, uključujući topografske karte iz razdoblja Austro-Ugarske Monarhije (kraj 18. st. i druga polovica 19. stoljeća), arhivske zračne snimke iz sredine 20. stoljeća i suvremene topografske i ortofoto karte. Također, bit će prikazane osnovne vrste analize promjene tlocrtnog oblika korita u GIS-u uz korištenje besplatno dostupnih alata koji su posebno razvijeni za analizu riječnih koridora i bočnog kretanja korita.

Participants will be introduced to the types of available cartographic sources that can be used to analyze morphological changes of river channels, including topographic maps from the Austro-Hungarian Empire (late 18th and second half of the 19th century), archival aerial images from the mid-20th century and contemporary topographic and orthophoto maps. Also, the basic types of channel planform analysis in GIS will be presented by using free tools that have been specially developed for the analysis of river corridors and lateral channel migration.


Objectives: Cilj prezentacije je prikazati dostupne kartografske izvore i metode analize morfoloških promjena korita.

Event language: hrvatski jezik

Country: Croatia / Hrvatska

City: Zagreb

Link (for online events): https://zoom.us/j/93914284849?pwd=TmNzM0ZRcU9mYk0zUDNPNmlrY0djUT09

Reference person: Katarina Pavlek

Role or Function: Stručna suradnica na projektu

Reference Organization (if any): Geografski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Those who organize are: predstavnici akademske zajednice

Expected duration: oko 30 minuta

Event program: 18.00 h

ID.U.N.510

Share: