IX Wieczór z geografią przed maturą / 9th Evening with Geography before the Matura Exam

[ENG below]

Zapraszamy serdecznie tegorocznych i przyszłych maturzystów na otwarte wykłady obejmujące wybrane treści z zakresu rozszerzonego podstawy programowej geografii w szkole ponadpodstawowej w nawiązaniu do zadań arkuszy maturalnych. Wydarzenie odbędzie się w Auli Międzywydziałowej Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu 12 kwietnia 2024 r. od 14:30.

PROGRAM:

14:30 – 15.15 dr hab. Adam Hibszer prof. UŚ: Jakich błędów nie popełniać na maturze z geografii?

15:20 – 16:05 dr hab. Jolanta Burda prof. UŚ: Zagadnienia geologiczne

16:10 – 16:55 dr hab. Agnieszka Czajka: Zagadnienia geomorfologiczne

17:00 – 17:45 dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska prof. UŚ: Zagadnienia klimatologiczne

17:50 – 18:35 dr hab. Marek Ruman prof. UŚ: Zagadnienia hydrologiczne

18:40 – 19:25 dr hab. Anna Runge prof. UŚ: Zagadnienia ludnościowe

19:30 – 20:15 dr Marta Chmielewska: Zagadnienia osadnictwa i urbanizacji

20:20- 21:05 dr hab. Dominika Dąbrowska prof. UŚ: Zadania obliczeniowe w arkuszu maturalnym

Wstęp wolny. Udział nie wymaga rejestracji.

IX Wieczór z Geografią przed Maturą organizowany jest przez Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego oraz Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, z okazji obchodów GeoNight (https://www.geonight.net/). Wydarzenie realizowane jest w paśmie Miasto-Region-Akademia, w ramach obchodów Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. Wydarzenie jest dofinansowane ze środków Województwa Śląskiego – Współorganizatora Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024.

IX Wieczór z geografią przed maturą na Facebooku.

[ENG]

Let us kindly invite this year’s and future high school graduates to the 9th Evening with Geography before the Matura Exam – a series of revision lectures covering various geographical issues in relation to the matura exam tasks. The event will take place in the Hall of the Faculty of Natural Sciences of the University of Silesia in Sosnowiec on April 12, 2024 from 2:30 p.m.

SCHEDULE:

14:30 – 15.15 dr hab. Adam Hibszer prof. UŚ: What mistakes should not be made during the matura exam in geography?

15:20 – 16:05 dr hab. Jolanta Burda prof. UŚ: Geological issues

16:10 – 16:55 dr hab. Agnieszka Czajka: Geomorphological issues

17:00 – 17:45 dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska prof. UŚ: Climatological issues

17:50 – 18:35 dr hab. Marek Ruman prof. UŚ: Hydrological issues

18:40 – 19:25 dr hab. Anna Runge prof. UŚ: Issues in population geography

19:30 – 20:15 dr Marta Chmielewska: Issues in the geography of settlement and urbanization

20:20- 21:05 dr hab. Dominika Dąbrowska prof. UŚ: Calculation tasks at the matura exam

Free entrance. Participation does not require registration.

The event is carried out in the City-Region-Academy stream, within the celebration of the European City of Science Katowice 2024.
The event is co-financed by the Silesian Voivodeship – Co-organizer of the European City of Science Katowice 2024.

Find 9th Evening with Geography before the Matura Exam on Facebook.

IX WIECZÓR Z GEOGRAFIĄ PRZED MATURĄ (Plakat)