Continue Reading...

Čistilna akcija

Country: Slovenija – City: Krajinski park Ljubljansko barje – Address: Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Outdoor clean-up action. Description:…

 Continue Reading...

Že Janez Vajkard Valvasor je raziskoval kraške pojave

Country: Slovenija – City: grad Bogenšperk, Šmartno pri Litiji – Address: Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji Janez Vajkard Valvasor already explored karst phenomena…

 Continue Reading...

Popotni vtisi iz južne Indije

Country: Slovenija – City: Kulturni dom A. M. Slomšška ŠŠentvid pri Lukovici, Veidrov trg 4, 1225 Lukovica (46.16097° 14.67509°) – Address: Kulturni…

 Continue Reading...

Foto nate?aj “Mi v pokrajini”

Country: Slovenija – City: Ljubljana https://arnes-si.zoom.us/j/92988033864?pwd=and3TXh1b0MwYUVseUZmbWVaalVUZz09 – Address: Ljubljana https://arnes-si.zoom.us/j/92988033864?pwd=and3TXh1b0MwYUVseUZmbWVaalVUZz09 Photo contest “We in the Landscape” Description: Društvo u?itelje geografije Slovenije pripravlja v sklopu…

 Continue Reading...

Kakšen zrak diham v mojem kraju?

Country: Slovenija – City: Maribor – Address: Slovenija, Maribor, Tolstojeva ulica 3 What kind of air do I breathe in my home town? Description:…

 Continue Reading...

Od globalnih do marginalnih geografskih pogledov na obmo?ju Svibna

Country: Slovenija – City: Svibno 18a, 1433 Rade?e – Address: Svibno 18a, 1433 Rade?e in no?ni pohod do Po?akovo 35, 1433 Rade?e From global…

 Continue Reading...

Digitalno je zabavno in raziskovalno.

Country: Slovenija – City: Vodole 2, 2229 Male?nik – Address: Vodole 2, 2229 Male?nik Digital is fun and a journey of discovery. Description: Dogodek…

 Continue Reading...

Ve?erni sprehod po Rate?ah: Ko legende spregovorijo

Country: Slovenija – City: Rate?e – Address:  Evening walk in Rate?e: When the legends speak Description: Rate?e so zadnja vas ob poti, ki…

 Continue Reading...

Razglasitev Bohin?eve nagrade Zveze geografov Slovenije za najboljšo raziskovalno nalogo s podro?ja geografije, njena predstavitev ter predstavitev nagrajenih raziskovalnih nalog srednješolcev in osnovnošolcev.

Country: Slovenija – City: Ljubljana – Address:  The announcement of the Bohinc Award of the Association of Slovenian Geographers for the best research…

 Continue Reading...

Kraški izvir Glijuna in slap Virje pod Kaninom, pozimi in pomladi

Country: Slovenija – City: Bovec – Address: Bovec, Kulturni dom, Stergul?eva hiša – Trg golobarskih žrtev 22, 5230 Bovec The karst spring of Glijun…

 Continue Reading...

Predstavitev ?lanka “Trst in njegovo podzemlje” v vodi?u Slovenija X z razgledom na Tržaški zaliv pono?i

Country: Slovenija – City: Hrvatini – Address: Hrvatini 74, 6280 Ankaran – Ancarano Presentation of the article “Trieste and its underground” in the travel…