Geografski večer v Zelencih

Proposer: Petra Berčič Oman  – Role or Function: Učiteljica na OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora

April 5th, 2024

Geografski večer v Zelencih

Geographical evening in Zelenci

Description:

Zelenci so izvir Save Dolinke in še veliko več. Zaradi velikega biološkega, hidrološkega, geološkega in krajinskega pomena so bili leta 1992 razglašeni za naravni rezervat, uvrščeni pa so tudi med območja Natura 2000. So naravna vrednota državnega pomena in izjemno zanimiv življenjski prostor, eno večjih prehodnih barij v Sloveniji in zelo zanimiva turistična točka. Zato bo letošnja Noč geografije potekala prav v Zelencih. Zvedeli boste vse o Zelencih, zavarovanih območjih in varstvu narave. Poučno in zabavno bo.

The Zelenci are the source of the river Sava Dolinka and much more. Due to their great biological, hydrological, geological and landscape importance, they were declared a nature reserve in 1992 and are also a Natura 2000 site. They are a nature reserve of national importance and an extremely interesting habitat, one of the largest transitional marshes in Slovenia and a very interesting tourist destination. That’s why we will be organising this year’s Geography Night right here in Zelenci, so you can get up close and personal with this natural beauty. It will be educational and interesting.

 

Objectives:

Zelenci, Sava Dolinka, varstvo narave, zavarovana območja

Event Language: Slovenščina

The event will be: “Live” in presence

Country: Slovenija
City:  Kranjska Gora
Address: Dobimo se pred Gostilno Zelenci.

Reference Organization (if any): OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora, TD Rateče Planica

Estimated starting time: 7:00:00 PM

around 1 hour

Those who organize the event are: Turistični podmladek OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora

School event? Yes, it is organized with a school, or for a school (or several schools)

Comments or Notes:

24242