Razglasitev Bohinčeve nagrade Zveze geografov Slovenije za najboljšo raziskovalno nalogo s področja geografije, njena predstavitev ter predstavitev nagrajenih raziskovalnih nalog srednješolcev in osnovnošolcev.

Proposer: Aleš Smrekar  – Role or Function: predsednik Zveze geografov Slovenije

April 5th, 2024

Razglasitev Bohinčeve nagrade Zveze geografov Slovenije za najboljšo raziskovalno nalogo s področja geografije, njena predstavitev ter predstavitev nagrajenih raziskovalnih nalog srednješolcev in osnovnošolcev.

Announcement of the Bohinec Prize of the Association of Geographers of Slovenia for the best research paper in the field of geography, its presentation and presentation of the prize-winning research papers of secondary and primary school students.

Description:

Zveza geografov Slovenije podeljuje Bohinčevo nagrado študentom za individualne ali skupinske samostojne raziskovalne naloge, ki so izdelane v času študija do zaključene druge bolonjske stopnje. Po kratkem uvodu in razglasitvi Bohinčeve nagrade bo sledila 10 minutna predstavitev raziskovalne naloge, ki je dobila nagrado. Sledile bodo 10 minutne predstavitve nagrajenih raziskovalnih nalog srednješolcev in osnovnošolcev za leto 2023. To so: 1.) Geografski potencial za energetsko samooskrbo Ribnice na Pohorju (Matej Roškar – Osnovna šola Ribnica na Pohorju, Zlato priznanje in doseženo 1. mesto) mentor: Zmago Sobiech, somentorica: Branka Roškar; 2.) Demografski izzivi občine Dobrova – Polhov Gradec (Neža Kovač, Maruša Krivic in Ivana Oblak – Osnovna šola Polhov Gradec, Zlato priznanje) – mentorica Barbara Trnovec; 3.) Raziskovanje geodiverzitete z geografsko informacijskimi sistemi (GIS) in njen pomen v geoturizmu na primeru Pohorja, Kozjaka in Strojne (Jakob Benkovič in Mitja Korošec – II. gimnazija Maribor, Zlato priznanje in doseženo 1. mesto) mentorica: Vesna Vervega, somentor: Danijel Davidović; 4) Reurbanizacija Celja med sedanjostjo in prihodnostjo (Ema Šarman – I. gimnazija v Celju, Zlato priznanje); mentorica Nataša Marčič, somentor Danijel Davidović.

The Association of Slovenian Geographers awards the Bohinec Prize to students for individual or group independent research assignments completed during their studies up to the completion of the second Bologna degree. After a short introduction and the announcement of the Bohinec Prize, there will be a 10-minute presentation of the winning research project. This will be followed by 10-minute presentations of the prize-winning research papers from secondary and primary school students for 2023. These are: 1.) Geographical potential for energy self-sufficiency of Ribnica na Pohorju (Matej Roškar – Primary School Ribnica na Pohorju, Gold Award and achieved 1. 1st place) mentor: Zmago Sobiech, co-mentor: Branka Roškar; 2.) Demographic Challenges of Dobrova – Polhov Gradec Municipality (Neža Kovač, Maruša Krivic and Ivana Oblak – Primary School Polhov Gradec, Gold Award) – mentor: Barbara Trnovec; 3.) ) Geodiversity Research with Geographic Information Systems (GIS) and its Importance in Geotourism on the Example of Pohorje, Kozjak and Strojna (Jakob Benkovič and Mitja Korošec – II. gimnazija Maribor, Gold Recognition and achieved 1. Danijel Davidović; 4) Reurbanization of Celje between the present and the future (Ema Šarman – I. Gimnazija in Celje, Gold Recognition); mentor Nataša Marčič, co-mentor Danijel Davidović.

 

Objectives:

Event Language: Slovenščina

The event will be: Online

Country: Slovenija
City:  Ljubljana
Address: Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana

Reference Organization (if any): Zveza geografov Slovenije

Estimated starting time: 19:30:00

1 hour

Those who organize the event are: Geography enthusiasts

School event? Yes

Comments or Notes:

24255

Share: