Continue Reading...

IX Wieczór z geografią przed maturą / 9th Evening with Geography before the Matura Exam

[ENG below] Zapraszamy serdecznie tegorocznych i przyszłych maturzystów na otwarte wykłady obejmujące wybrane treści z zakresu rozszerzonego podstawy programowej geografii…