Klimatske promjene i što mi možemo učiniti?

 

Klimatske promjene i što mi možemo učiniti?


Climate change and what we can do about it?

 

The event will be: Online

Short presentation of the event: Znanstvenici već više od 30 godina govore o globalnom zatopljenju i čovjekovom utjecaju na isto. Pričaju i o toku samih promjena (o vremenskim ekstremima), te prognoziraju moguće scenarije temeljene na znanstvenim istraživanjima i modelima. Ti scenariji redovito uključuju velike migracije, ugibanja životinja i ljudi, nedostatku vode,… Najcrnja predviđanja govore otvoreno o tome da će klimatske promjene stvoriti dvije klase ljudi: oni koji su u mogućnosti pobjeći, i oni koji nisu. Sve je crno na bijelom. Znanstveni i stručni radovi se gomilaju. Odgovorne osobe ih ne čitaju, a oni koji žele nešto promijeniti nailaze na niz prepreka. Prepreke u obliku moćnih lobija u sprezi s političarima drže taj krug zatvorenim. Nažalost, nije to onaj krug „kružnog gospodarstva“. Stručnjaci i aktivisti otvoreno nazivaju farsom i demagogijom poruke, odluke i deklaracije koje stižu sa sastanka svjetskih moćnika na temu klimatskih promjena. Izgleda da je opće stajalište, što političara, što stanovništva planeta, pretvarati se da klimatskih promjena nema i da se ne treba poduzimati baš ništa – sve će se samo od sebe nekako riješiti. A neće.

Klimatske promjene su ovdje i sada. Možemo li išta učiniti kao pojedinci kako bismo ih usporili ili zaustavili?

Ovaj online događaj se sastoji od dvije 20-minutne prezentacije profesora geografije, nakon kojih će učesnici imati priliku postaviti pitanja predavačima ili komentirati prezentacije, a zatim slijedi rasprava na temu u koju se mogu uključiti svi zainteresirani. Rasprava će biti moderirana potpitanjima povezanim uz glavno pitanje: „Što možemo učiniti kao pojedinci kako bismo usporili ili zaustavili klimatske promjene?“. Ukupno trajanje događaja ovisi o trajanju rasprave, ali ne više od 2 sata.

Događaj će biti organiziran na hrvatskom jeziku uz pomoć platforme Zoom, u petak 1. travnja 2022. godine od 21.00 sat.

Poveznica i podatci za pristup:
https://us02web.zoom.us/j/81346444235?pwd=a3BmbWxXeFFYZURITVFzN2JwdXFUdz09 (Meeting ID: 813 4644 4235; Passcode: 108418)

GeoNight 2022 - ABC Geografija, klimatske promjene

Scientists have been talking about global warming and human impact on it for more than 30 years. They also talk about the course of the changes themselves (about time extremes), and forecast possible scenarios based on scientific research and models. These scenarios regularly involve large migrations, animal and human deaths, water scarcity,… The darkest predictions speak openly that climate change will create two classes of people: those who are able to escape, and those who are not. Everything is black on white. Scientific and professional papers are piling up. Those responsible do not read them, and those who want to change something face a number of obstacles. Obstacles in the form of powerful lobbies in conjunction with politicians keep that circle closed. Unfortunately, this is not the circle of the “circular economy”. Experts and activists are already openly calling large meetings of powerful people on this topic as a farce and demagoguery. It seems that the general view, both politicians and the world’s population, is to pretend that climate changes not exist and that nothing needs to be done – everything will work out somehow on its own. But it won’t.Climate change is here and now. Is there anything we can do as individuals to slow or stop the climate changes?This online event consists of two 20-minute presentations by geography professor, after which participants will have the opportunity to ask questions to lecturer or comment on the presentations. This is followed by a discussion on a topic where everybody are welcome. The discussion will be moderated by sub-questions related to the main question: “What can we do as individuals to slow down or stop the climate changes?”. The total duration of the event depends on the duration of the discussion, but not more than 2 hours.The event will be organized in Croatian language with the help of the Zoom platform, on Friday, April 1, 2022 starting at 21.00 (9 p.m. CET).Link and access data: https://us02web.zoom.us/j/81346444235?pwd=a3BmbWxXeFFYZURITVFzN2JwdXFUdz09 (Meeting ID: 813 4644 4235; Passcode: 108418)


Objectives: Predstavljanje uzroka i posljedica klimatskih promjena, pregled mogućnosti djelovanja kako bi se usporile ili zaustavile njihove negativne posljedice, odnosno otvorena rasprava o navedenom.

Event language: hrvatski

Country: Croatia / Hrvatska

City: Zagreb

Link (for online events): https://us02web.zoom.us/j/81346444235?pwd=a3BmbWxXeFFYZURITVFzN2JwdXFUdz09 (Meeting ID: 813 4644 4235; Passcode: 108418)

Reference person: Denis Cerić

Role or Function: urednik portala ABC Geografija

Reference Organization (if any):

Those who organize are: zaljubljenici u geografiju

Expected duration: oko 2 sata

Event program: dvije 20-minutne prezentacije profesora geografije, nakon kojih će učesnici imati priliku postaviti pitanja predavačima ili komentirati prezentacije, a zatim slijedi rasprava na temu u koju se mogu uključiti svi zainteresirani.

ID.U.N.402

Share:

1 thought on “Klimatske promjene i što mi možemo učiniti?

Comments are closed.