Pomladni venček: okrogla miza z mladimi zaposlenimi geografi

 

Pomladni venček: okrogla miza z mladimi zaposlenimi geografi


Panel with young employed geographers

 

The event will be: v živo z občinstvom (če bodo epidemiološke razmere dopuščale, drugače bo predvajan po spletu)

Short presentation of the event: Organizirali bomo okroglo mizo z nekaj bivšimi študenti na temo zaposlovanja mladih geografov. Gostje bodo na kratko predstaviti svojo izkušnjo z iskanjem prve zaposlitve, nadaljnjo karierno pot, se pogovorili s študenti in predstavili področja na katerih delujejejo.

We’ll organise a panel with former geography studnets about employment of young geographers. Guests will share their experience with finding a first job, further career path and answer questions from our studnets.


Objectives:

Event language: slovenščina

Country: Slovenija

City: Ljubljana

Link (for online events): [it will be displayed here as soon as possibile]

Reference person: Taja Ivanc

Role or Function: podpredsednik društva

Reference Organization (if any):

Those who organize are: študentje

Expected duration: približno eno uro

Event program: [to be be displayed here as soon as possibile]

ID.U.N.459

Share: