Geografski pristup u planiranju i razvoju javnog prijevoza

 

Geografski pristup u planiranju i razvoju javnog prijevoza


Geographic Approach to Public Transportation Planning and Development

 

The event will be: Online

Short presentation of the event: U okviru prezentacije pod naslovom „Geografski pristup u planiranju i razvoju javnog prijevoza“ sudionicima događaja predstavit će se uloga geografa kao sudionika prometno-prostornog planiranja te osnovne metode kojima se geografi služe i daju svoj znanstveni i stručni doprinos tijekom istraživanja i planiranja javnog prijevoza, kao i rezultati dobiveni navedenim metodama. Osim toga, naglasit će se uloga javnog prijevoza kao važne sastavnice ukupnog prostornog razvoja.

The presentation, titled “Geographic Approach to Public Transportation Planning and Development,” will introduce event attendees to the role of geographers as participants in transportation and land use planning and the basic methods used by geographers and their scientific and professional contributions in public transportation research and planning, as well as the results obtained through these methods. In addition, the role of public transportation as an important component of overall spatial development will be emphasised.


Objectives: Cilj prezentacije je popularizirati ulogu i doprinos geografa u planiranju prometnog razvoja te svih ostalih komponenti prostornog razvoja.

Event language: hrvatski jezik

Country: Croatia / Hrvatska

City: Zagreb

Link (for online events): https://us05web.zoom.us/j/81887497703?pwd=Rk9tSEFuU3l1eUw1Zm5JdUt0OWIwdz09

Reference person: Ivan Šišak

Role or Function: asistent

Reference Organization (if any): Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek

Those who organize are: predstavnici akademske zajednice

Expected duration: oko 30 minuta

Event program: početak u 19:00

ID.U.N.491

Share: