Wieczór z geografią przed maturą / Evening with geography before the matura exam

 

PL: Wieczór z geografią przed maturą

ENG: Evening with geography before the matura exam


The event will be: ONLINE

Short presentation of the event:

PL: Seria wykładów powtórkowych obejmujących wybrane treści z zakresu rozszerzonego podstawy programowej geografii w szkole ponadgimnazjalnej w nawiązaniu do zadań arkuszy maturalnych na Maturę 2022.
ENG: A series of repetitive lectures covering selected content in the field of  geography in upper secondary school in relation to the tasks of the matura exam 2022.

Read also: https://us.edu.pl/wydzial/wnp/2022/03/29/vii-wieczor-z-geografia-przed-matura-online/ and: http://www.ptg.wnoz.us.edu.pl/


Event language: Polski / Polish

Country: Poland / Polska

City: Sosnowiec

Link (for online events): https://tinyurl.com/VIIwzgpm 

Reference person: Marta Chmielewska (marta.chmielewska@us.edu.pl)

Reference Organization (if any): Faculty of Natural Sciences University of Silesia in Katowice and Polish Geographical Society Katowice Branch

Those who organize are: Academics

Expected duration: 14:30 – 20:30

Event program:

14:30 Wprowadzenie – dr hab. Adam Hibszer

BLOK WYKŁADÓW Z GEOGRAFII FIZYCZNEJ I GEOLOGII

14:40 – 15:25 Zagadnienia geologiczne – dr hab. Jolanta Burda, prof. UŚ

15:30 – 16:15 Zagadnienia geomorfologiczne – dr hab. Agnieszka Czajka

16:20 – 17:05 Zagadnienia klimatologiczne – dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska, prof. UŚ

17:10 – 17:55 Zagadnienia hydrologiczne – dr hab. Marek Ruman, prof. UŚ

BLOK WYKŁADÓW Z GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ

18:00 – 18:45 Zagadnienia ludnościowe – dr hab. Anna Runge, prof. UŚ

18:50 – 19:35 Zagadnienia społeczno-gospodarcze – dr hab. Sławomir Sitek

19:40 – 20:25 Zagadnienia osadnictwa i urbanizacji – dr Marta Chmielewska

ID.U.N.527

Share: