Po poteh srednjeveškega Maribora – Raziskovalni sprehod z dijaki v sklopu Noči geografije

Proposer: Danijel Davidovič, Nina Simonič  – Role or Function: predsednik, podpredsednica Geografskega društva Maribor

April 5th, 2024

Po poteh srednjeveškega Maribora – Raziskovalni sprehod z dijaki v sklopu Noči geografije

Along the trails of medieval Maribor – Exploratory walk with students as part of Night of Geography

Description:

V sklopu dogodka Po poteh srednjeveškega Maribora – Raziskovalni sprehod z dijaki v sklopu Noči geografije bodo udeleženci raziskovali središče Maribora v 5 raziskovalnih skupinah: 1. Kakovost bivalnega okolja, 2. Namembnost prostora, 3. Razvoj mesta, 4. Degradirana območja, 5. Urbane zelene površine. Udeleženci bodo lahko spoznali preproste metode pridobivanja podatkov ter jih interpretirali in ugotovili nekatere dejavnike kakovostnega bivanja v mestih. Pri tem bodo uporabili projekt, izdelan z Google Earth aplikacijo: https://earth.google.com/earth/d/1hYqDA5Qi_yVslzKErFNsp7R5e751ltyY?usp=sharing

As part of the event Along the Trails of Medieval Maribor – A Research Walk with Students as part of the Geography Night, participants will explore the centre of Maribor in 5 research groups: 1. Quality of the Living Environment, 2. Land Use, 3. Urban Development, 4. Degraded Areas, 5. Urban Green Spaces. Participants will have the opportunity to learn simple methods of data acquisition and interpretation and to identify some of the determinants of quality urban living. They will do this using a project created with the Google Earth application: https://earth.google.com/earth/d/1hYqDA5Qi_yVslzKErFNsp7R5e751ltyY?usp=sharing.

 

Objectives:

Event Language: Slovenščina

The event will be: “Live” in presence

Country: Slovenija
City:  Maribor
Address: Glavni trg, Maribor

Reference Organization (if any): Geografsko društvo Maribor

Estimated starting time: 15:00:00

3 hours

Those who organize the event are: Geography enthusiasts

School event? No

Comments or Notes:

24253

Share: