Stereo w geografii – geografia w stereo

 

Stereo w geografii – geografia w stereo


Stereo in geography – geography in stereo

 

The event: Online meeting / Spotkanie on-line

Short presentation of the event:

Podczas spotkania odbędą się:

– prezentacja w formie mini-wykładu, podczas którego słuchacze poznają metody uzyskiwania stereogramów (steropar) i ich wizualizacji stosowane w geografii

– warsztaty praktyczne (hands-on), na których zaprezentowane zostanie rozwiązanie pozwalające na wizualizację stereopar z użyciem technologii webGIS


Program of the event consists of presentation in the form of a mini-lecture, during which the audience will learn the methods of obtaining and visualization of stereo images (stereopairs) used in geography and hands-on workshops, during which will be presented a solution for the visualization of stereopairs with the use of webGIS technology.


Objectives: Zapoznanie słuchaczy z metodami wizualizacji 3D stosowanymi w codziennej pracy geografów oraz zaprezentowanie możliwości jakie dają współczesne technologie webGIS w prezentacji stereoskopowej obrazów cyfrowych.

Event language: polish / polski

Country: Poland / Polska

City: Wrocław

Link: [ online meeting via MS Teams ]

Reference person: dr Jacek Ślopek

Role or Function: adiunkt

Reference Organization: University of Wroclaw, OSGeo Poland Local Chapter / Uniwersytet Wrocławski, Zakład Geoinformatyki i Kartografii, Polski Oddział OSGeo

Those who organize are: entuzjaści geografii, studenci

Expected duration: około 2 h (start przewidziany jest na godz. 20:00)

Event program:

Program of the event consists of presentation in the form of a mini-lecture, during which the audience will learn the methods of obtaining and visualization of stereo images (stereopairs) used in geography and hands-on workshops, during which a solution for the visualization of stereopairs with the use of webGIS technology will be presented.


Krótki program wydarzenia:

– prezentacja w formie mini-wykładu, podczas którego słuchacze poznają metody uzyskiwania stereogramów (steropar) i ich wizualizacji stosowane w geografii
– warsztaty praktyczne (hands-on), na których zaprezentowane zostanie rozwiązanie pozwalające na wizualizację stereopar z użyciem technologii webGIS

Główne cele wydarzenia to:
– zapoznanie słuchaczy z metodami wizualizacji 3D stosowanymi w codzienej pracy geografów
– zaprezentowanie możliwości jakie dają współczesne technologie webGIS w prezentacji stereoskopowej obrazów cyfrowych


Uwagi do zaplanowanego spotkania

1) Podczas wykładu prezentowane będą obrazy, które wymagać będą użycia okularów anaglifowych (niebiesko-czerwonych / cyan-red). Nie są one oczywiście niezbędne, ale dzięki nim będzie można cieszyć się prezentacją w pełni 🙂

2) Czynne uczestnictwo w warsztatach praktycznych będzie wymagało użycia następującego oprogramowania:

  • edytor plików tekstowych
  • przeglądarka internetowa
  • biblioteka GDAL (zainstalowana osobno lub w ramach pakietu OSGeo4W)*)
  • biblioteka mapowa Leafletjs wraz z towarzyszącym jej arkuszem CSS*)
  • wtyczka do biblioteki mapowej Leafletjs: Leaflet.Sync*)

*) wymienione oprogramowanie można pobrać na następujących stronach:

https://gdal.org/index.html

https://trac.osgeo.org/osgeo4w/

Biblioteka GDAL jest również dostępna w oficjalnych repozytoriach systemowych różnych dystrybucji systemu Linux, np.:

https://pkgs.org/search/?q=gdal

Biblioteka mapowa Leafletjs i wtyczka (plugin) do synchronizacji map:

https://leafletjs.com/SlavaUkraini/

https://github.com/jieter/Leaflet.Sync


Wszystkich uczestników spotkania gorąco zachęcam do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Komitet Organizacyjny GeoNight 2022. Ankieta jest dostępna pod adresem:

https://www.geonight.net/survey-on-the-perception-of-geography-by-the-public-of-the-geonight/

ID.U.N.497

Share: