Klaipėda: jūra- miestas-uostas. Ką gali papasakoti nuotrauka?.Klaipėda: sea-city-port. What can the photo tell you?

Proposer: Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė  – Role or Function: University teacher

April 12th, 2024

Klaipėda: jūra-miestas-uostas. Ką gali papasakoti nuotrauka? Klaipėda: sea-city-port. What can the photo tell you?

Description:

Dalyviai iš anksto fotografuoja Klaipėdos miesto ir apylinkių vaizdus, reiškinius, socialinį gyvenimą, ekonomines veiklas ir renginio metu pristato užfiksuotą vaizdą (geografinis žvilgsnis į miesto gyvenimą). Kviečiame dalintis  Klaipėdos miesto vaizdais ir papasakoti, ką matote bei jaučiate. 

Participants take photos of the city of Klaipėda and its surroundings in advance, as well as various phenomena, social life, economic activities and present the captured image during the event (a geographical look at the life of the city). We invite you to share a photo of Klaipėda city and tell us what you see and feel.

 

 

Objectives:

Pristatyti Klaipėdą ir jos socialinį gyvenimą platesniam visuomenės ratui, populiarinti geografiją.

To present Klaipėda and its social life to a wider circle of society, to popularize geography.

Event Language: Lietuvių, English

The event will be: Online

Country: Lietuva / Lithuania
City:  Klaipėda
Address: S. Nėries g. 5

Reference Organization (if any): University

Estimated starting time: 17.00 EET

around 2 hours

Those who organize the event are: Academics, Geography enthusiasts, Students

School event? Yes, it is organized with a school, or for a school (or several schools)

Comments or Notes:

24200